GroentenFruit Huis

Uiendag 2018: ​‘Het netto resultaat telt’

Geplaatst op 25 juli 2018

Op donderdag 30 augustus vindt de 17e Uiendag 2018 plaats in Colijnsplaat, een ontmoetingsplaats en kennisdag voor de gehele sector.

Uien in het bouwplan een vanzelfsprekendheid? Hierover bestaat best wel wat discussie. Het is een mooi gewas, het enige speculatieve gewas in de akkerbouw, een uitdaging om het teelt technisch goed te telen, zijn opmerkingen die we vaak horen. Echter het areaal groeit alleen maar en de prijs groeit niet mee en kunnen we de kwaliteit nog wel telen die we willen hebben? De ene keer is het koprot het andere jaar is het trips.

Resultaat

Een goede uienkwaliteit is van groot belang voor onze export. Wat kunnen we nog verbeteren aan onze uienteelt, waar kunnen we bijsturen? De basis voor de teelt moet goed zijn, maar ook de kwaliteit moet als basis gezien worden. Daarbij moeten we blijven voorlopen in techniek, kennis en innovatie. Eén ding is voor de hele uienketen zeker: “Het netto resultaat telt”.

Daar willen we graag aan de hand van de vele veldproeven op het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve met u over praten. Met welke handelingen kunnen we in de uienketen een beter rendement krijgen? Het Uien Innovatie en Kenniscentrum is er ook dit seizoen weer in geslaagd om een aantal interessante onderzoeken aan te leggen in samenwerking met verschillende bedrijven c.q. partners. Steeds meer bedrijven weten hun weg naar het UIKC te vinden.

Communicatie

Van groot belang is om de resultaten van deze innoverende onderzoeken op een juiste manier te interpreteren en te communiceren naar de gehele uiensector. Een van de middelen hiertoe is onze jaarlijkse Uiendag. Inmiddels zijn we alweer toe aan de 17e editie van deze ontmoetings-plaats en kennisdag voor de gehele sector. Op deze dag zal ook de nieuwe rassenlijst vanuit het ketengestuurde onderzoek worden gepresenteerd. Uiteraard zijn er rondleidingen op het veld, demonstraties en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de tent/schuur.

Thema’s Uiendag

 • Rassenvergelijking zaaiuien en plantuien
 • Urean toepassing en verslemping
 • Onkruidbestrijding
 • Bemestingsstrategieën o.a. fosfaat, kali en stikstof
 • Schimmelbestrijding
 • Uienteelt volgens Planet Proof
 • Schoffelen en eggen tegen Fusarium
 • Aaltjesbestrijding 
 • Tripsbeheersing 
 • Vervroegingsproef zaaiuien
 • N-proef (opbrengst en kwaliteit) 
 • Waterkwaliteit en toepassing hulpstoffen bij spuiten
 • Plantversterkers

Demo bandendruk

Op de Uiendag wordt een nieuwe methode van het meten van bodemverdichting getoond.

Meer informatie

www.uiendag.nl