GroentenFruit Huis

Kwaliteitscontroles export VK harde eis per 1 april

Geplaatst op 29 maart 2021

Sinds 1 januari 2021 is Brexit een feit. Dit bracht de nodige veranderingen met zich mee voor export naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Om de handel naar en vanuit het VK zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt een aantal eisen gefaseerd ingevoerd. Met als belangrijkste nieuws dat de eis tot het bijvoegen van een fytocertificaat is uitgesteld tot 1 januari 2022. Wél moeten vanaf 1 april 2021 alle exportzendingen worden ingebracht in E-Cert.

Wat verandert er ten opzichte van 1 januari jl.? 

De kwaliteitscontroles gelden per april a.s. officieel als EU eis. De douane controleert hier op. Exporteurs moeten hun zending aanmelden in E-Cert. Wanneer zij dit niet doen, gaat het fout bij de exportaangifte. Vanaf 1 april a.s. is het verplicht om bij export van groenten en fruit naar het VK ook een KCB (N002) normcontrole certificaatnummer in te vullen bij het insturen van een AGS uitvoeraangifte. Wanneer het stokt bij de douane kan ook niet worden aangemeld in 'Portbase', waardoor toegang tot de ferry terminal wordt geweigerd en de zending dus niet weg kan. Afgelopen kwartaal (jan/feb/mrt 2021) was een gewenningsperiode. Kwaliteitskeuring aanvragen voor export naar het VK werden gedurende deze 3 maanden wel door exporteurs in E-Cert ingebracht, echter niet aan hen in rekening gebracht door de KCB. Per 1 april dienen alle zendingen naar het VK opgegeven te worden en kunnen hierop KCB controles plaatsvinden. De verplichte aanvragen in E-Cert NL worden per 1 april 2021 in rekening gebracht.

GroentenFruit Huis adviseert haar leden zich door het KCB te laten informeren over de mogelijkheden van het RIK-programma. Dit om op middellange en langere termijn eenvoudiger en sneller aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen (minder fysieke kwaliteitscontroles).

Wat blijft gelijk? 

Aanvankelijk zou het VK fytocertificaten gaan eisen voor veel soorten groenten en fruit per 1 april 2021. Recent is deze eis in het Border Operating Model (VK) uitgesteld naar volgend jaar 1 januari 2022. Verwar uitstel van deze VK importeis niet met de hierboven genoemde EU exporteis!

Geen wijzigingen voor import van groenten en fruit vanuit het VK (EU in) 

Huidige situatie is al per 1 januari 2021 in werking getreden.

Dus per 1 april 2021:

E-Cert NL gebruiken t.b.v. exportzendingen naar het VK voor kwaliteitscontroles, nog niet voor fyto-inspecties. U heeft dus nog steeds geen fytocertificaten nodig voor de export van groenten en fruit vanuit de EU naar het VK. Dit is verschoven naar 1 januari 2022.