GroentenFruit Huis

GroentenFruit Huis blij met uitstel import eisen VK

Geplaatst op 12 maart 2021

Zoals u heeft kunnen lezen in het Statement (door Michael Gove) verandert de planning zoals verwoord in het UK Border Operating Model. Voor de korte termijn is het grootste winstpunt dat de verplichting van fyto certificaten, en daarmee de 100% inspectieplicht aan Nederlandse zijde, wordt uitgesteld tot 1 januari 2022. Onze rechtstreekse lobby richting het VK en de gezamenlijke lobby met andere organisaties zoals FPC (Fresh Produce Consortium) en NBCC hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Ook onze zeer frequente contacten met de Nederlandse Landbouwraad in Londen hebben er voor gezorgd dat belangrijke zorgpunten onder de aandacht zijn gebracht bij de Britse overheid.

GroentenFruit Huis heeft een duidelijk signaal afgegeven dat haar leden niet zullen exporteren als hun lading niet met een grote mate van zekerheid tijdig de klant kan bereiken. Zij kiezen dan voor verkoop van hun producten elders. Uiteindelijk heeft de Britse overheid ingezien dat de huidige processen ernstig in gevaar zouden komen. Op het laatste moment is druk gewerkt aan ICT-systemen om de grote stroom, van per 1 april 2021 vereiste fytocertificaten te kunnen verwerken. Brokers aan VK-zijde zagen dit niet meer gebeuren en een aantal haakte af. Een zorgelijke ontwikkeling omdat zij onderdeel zijn van ingeregelde afzetketens.

Het nieuwe voorgestelde tijdschema:

  • Douaneaangifte blijft nodig, evt. vereenvoudigd, binnen 6 maanden aangevuld tot een volledige aangifte. De periode voor deze methode (vereenvoudigde aangifte) wordt nu geboden t/m 31 december 2021.
  • Safety and Security-verklaringen voor import worden nu vereist per 1 januari 2022.
  • Fysieke checks op hoogrisico voeding of voeders van niet dierlijke oorsprong vinden niet plaats tot 1 januari 2022. Deze zullen per deze datum plaats gaan vinden bij een BCP (grens controle post). Dit is dus een half jaar verschoven.
  • Fysieke checks op hoogrisico planten starten per 1 januari 2022. Dit zal dan plaatsvinden bij een BCP (grens controle post).
  • Vooraanmelding en documentenchecks, en de voor veel gereguleerde laagrisico plantaardige producten vereiste fytocertificaten (geldt voor veel soorten groenten en fruit) zullen gelden per 1 januari 2022. Dit schuift dus driekwart jaar naar achteren t.o.v. de eerder geplande datum: 1 april 2021.
  • Start van checks op laagrisico planten en plantaardige producten verschuiven van 1 juli 2022 naar maart 2022.

Ook in bovenstaand schema zit nog voldoende uitdaging. Hiervoor hebben we nu echter meer tijd.

GroentenFruit Huis pleit sinds 2016 actief voor betere procesoplossingen in de exportketen naar het VK. Gezien de grote volumes en de korte tijdsduur tussen bestellen en afleveren bij de klant, is dit ook echt nodig. Er loopt op dit moment nog een aantal belangrijke wijzigingsvoorstellen. We zullen hier op doorpakken. Denk aan oplossingen in de keuringsaanpak, een digitale certificatenstroom en dusdanige koppelingen met systemen in het VK dat er risicogericht weinig extra gecontroleerd hoeft te worden na het verlaten van de ferry.

Al met al zijn we blij dat er meer tijd komt om een en ander goed te organiseren aan zowel Nederlandse als Britse zijde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daco Sol.

Webinar 

Op 18 maart a.s. organiseert GroentenFruit Huis voor haar leden een Brexit Update van 14.00 tot 15.00 uur. Tijdens dit webinar staat Daco Sol u te woord over de actuele ontwikkelingen en kunt u ook uw vragen stellen. Klik hier om u aan te melden