GroentenFruit Huis

Vergelijkbare appel- en hogere perenproductie in de EU

Geplaatst op 4 augustus 2022

De appelproductie in de EU-landen en het VK wordt dit jaar geraamd op 12.168.000 ton. De perenoogst wordt geschat op 2.077.000 ton. De raming bij appels is vergelijkbaar met de oogst van vorig jaar. Bij peren is de raming 20 % hoger dan de oogst van vorig jaar toen sprake was een kleine oogst. Ook nu is de verwachte EU perenoogst één van de kleinere van het afgelopen decennium. Deze cijfers zijn donderdag 4 augustus bekendgemaakt tijdens het Prognosfruit congres te Belgrado.

In de EU is bij appels sprake van een bovengemiddelde en bij peren van een relatief kleine oogst. De NFO stelt dat cijfers perspectief bieden voor het komende afzetseizoen. Het is wel belangrijk dat het afzetseizoen volledig wordt benut. De nieuwe Nederlandse oogst is vanaf de tweede helft van augustus weer beschikbaar voor de consument. Door Nederlands fruit te kopen maak je een milieubewuste keuze voor fruit van dichtbij met weinig voedselkilometers en een zeer lage CO2 footprint. Dus duurzaam, smakelijke en gezond van eigen bodem. Boomgaarden dragen bovendien bij aan een aantrekkelijk landschap en de biodiversiteit in Nederland.

Meer Elstar in Duitsland

De geraamde EU productie van Elstar is 364.000 ton, 9 (%) meer dan vorig jaar. De hogere oogstverwachting in Duitsland is de voornaamste reden. De geraamde productie in Nederland is met 101.000 ton vergelijkbaar met die van 2021 en één van de kleinste van het laatste decennium.

Productie appels wisselend

De hoeveelheid Jonagold (inclusief Jonagored en Red Jonaprince) wordt geschat op 1.237.000 ton. Dit is 4% meer dan vorig jaar, toen de productie 1.189.000 ton bedroeg. De productie ligt op het gemiddelde van de laatste 10 jaar. De hogere productie van Red Jonaprince zorgt voor de hogere oogst. De productie van Jonagold en Jonagored is binnen de Jonagoldgroep juist lager. De oogst van Boskoop (Goudreinet) wordt geraamd op 87.000 ton, 42 % meer dan vorig jaar. Golden Delicious blijft met een geschatte productie van 2.064.000 ton het grootste ras in de EU. De oogst van dit ras wordt 5 % lager geraamd dan vorig jaar.

Aandeel Conference Duitsland groeit

De productie van Conference valt met een raming van 937.000 ton 7 % hoger uit dan de productie in 2020. De hogere productie komt voor rekening van Nederland, België en Polen. De productie van Spanje valt lager uit. De raming van Doyenné du Comice is met 58.000 ton 26 % hoger dan de productie van vorig jaar. De productie van Abate Fetel is met 194.000 ton veel hoger dan vorig jaar toen bij dit ras sprake was van een misoogst. Nederland en België nemen 67 % van de productie van Conference voor hun rekening. De Nederlandse productie is goed voor 18% van de totale EU productie. De Nederlandse Conference is een toonaangevende exportpeer. Zo groeit binnen Duitsland het aandeel Conference ieder jaar.

Leden van GroentenFruit Huis kunnen hier klikken voor de presentaties.