GroentenFruit Huis

Brexit aanleiding voor meer aanvragen GLN-locatiecodes

Geplaatst op 15 januari 2021

Een snelle doorstroming van producten door de keten is gebaat bij internationale identificatiestandaarden zoals GLN-locatiecodes. Dit helpt om betere digitale informatie-uitwisselingen te realiseren tussen handelspartijen onderling en tussen handelspartijen en overheden. Johan den Engelse van Frug I Com heeft gemerkt, dat er in aanloop naar de Brexit meer GLN-codes zijn aangevraagd. Frug I Com is gelieerd aan GroentenFruit Huis en geeft namens GS1 GLN-locatiecodes uit voor de groente- en fruitsector.

"Inmiddels beschikken heel veel leden van GroentenFruit Huis over GLN-locatiecodes (Global Location Number)", zegt Johan den Engelse. "In aanloop naar de Brexit zijn er meer aanvragen binnengekomen van bedrijven voor GLN-codes. Deze codes zorgen ervoor dat de tracking & tracing van een product door de keten heen gewaarborgd is. Met een GLN-code kunnen bedrijven zich wereldwijd identificeren. De GLN-codes dragen bij aan een soepele doorstroming in de keten." En dat is belangrijk nu producten die naar het Verenigd Koninkrijk gaan aan meer administratieve verplichtingen moeten voldoen. Niet alleen de Brexit is overigens reden om een GLN locatie code te gebruiken. In allerlei landen vragen klanten in toenemende mate om deze internationale identificatie van locaties van bedrijven en bedrijfsonderdelen.

Gegevens up to date houden 

Voordeel voor bedrijven in de groente- en fruitsector om GLN-codes via Frug I Com aan te vragen is de speciale expertise binnen Frug I Com met betrekking tot de toepassing van de GLN-codes in de groente- en fruitsector. "Frug I Com heeft een samenwerking met GS1 Nederland voor wat betreft de uitgifte van GLN-codes. Op basis daarvan is Frug I Com geautoriseerd om GLN-codes uit te geven", licht Johan toe. Bijkomend voordeel is dat Frug I Com zich actief bezig houdt met de gegevens van het bedrijf up to date te houden. Bijvoorbeeld in geval van naamswijziging, verhuizing of verandering van de juridische entiteit, zorgt Frug I Com ervoor, dat dit wordt doorgevoerd in alle achterliggende systemen. Daarnaast kan Frug I Com bedrijven helpen om de tracking & tracing op orde te krijgen als er sprake is van bedrijfsuitbreiding, waardoor een bedrijf bijvoorbeeld gaat werken vanuit meerdere vestigingen. Producten in het handelskanaal kunnen meerdere GLN-codes bevatten: één van de producent en één van het bedrijf dat de producten in de markt zet. Vaak is dit de verpakker of verzender.

Positieve ontwikkeling 

 "Vrijwel alle teeltbedrijven die lid zijn van een telersvereniging hebben inmiddels een GLN-code in gebruik. Deze is gekoppeld aan hun certificaten voor o.a. GlobalG.A.P. en On the way to PlanetProof", zegt Johan. "Nu zien we de positieve ontwikkeling, dat ook kleine en middelgrote bedrijven in het handelskanaal steeds meer GLN-codes aanvragen en deze vervolgens inzetten als vervanger van het KCB-nummer."

Het advies aan bedrijven, die nog geen gebruik maken van GLN-locatiecodes, is om zich te laten informeren door Frug I Com over de voordelen en het gebruik van de GLN-locatiecodes.