GroentenFruit Huis

Uitstel vaststelling Schaderegeling 'Tegemoetkoming onderdelen voedingstuinbouw' definitief

Geplaatst op 28 augustus 2020

Alle bedrijven die een aanvraag hebben ingediend n.a.v. de schaderegeling moeten de definitieve vaststelling nog aanvragen via de website van RVO. RVO heeft bevestigd dat de uiterste inzendtermijn door de minister is verlengd naar 31 oktober 2020. Dit geeft de betrokken bedrijven meer ruimte. 

Dit is goed nieuws omdat nog steeds niet bekend is aan welke eisen de bewijsstukken exact moeten voldoen. Verder zijn er ontwikkelingen m.b.t. het al dan niet verrekenen van de ontvangen NOW-vergoeding bij het bepalen van de tegemoetkoming. Alle betrokken bedrijven die bekend zijn bij GroentenFruit Huis worden hierover benaderd. Mocht u op 31 augustus nog geen email hebben ontvangen van GroentenFruit Huis en u heeft wel een aanvraag in het kader van deze schaderegeling ingediend, dan vragen we u om contact op te nemen via schademelding@groentenfruithuis.nl.  

Met vragen over de schaderegeling of de vaststelling kunt u ons bereiken via dit e-mailadres bereiken.