GroentenFruit Huis

Tegemoetkoming uit Schaderegeling tot 125.000 euro vaststellen

Geplaatst op 11 september 2020

Alle bedrijven die een tegemoetkoming hebben aangevraagd in het kader van de Schaderegeling van een bedrag tussen 25.000 en 125.000 euro kunnen deze nu vaststellen (afronden) via de website van RVO.nl.

U dient bij de vaststelling een derdenverklaring mee te sturen. Dat is een verklaring van een deskundige op het gebied van financiële administratie of dienstverlening van buiten uw bedrijf, bij voorkeur iemand die uw bedrijf kent. Dit kan bijvoorbeeld zijn, uw:

• accountant;
• boekhoud- of administratiekantoor;
• belastingdeskundige of -advieskantoor;
• brancheorganisatie.

De deskundige zal, nadat die zich op de hoogte heeft gesteld van de opzet van de regeling, uw aanvraag bekijken, en aangeven dat alle gegevens geloofwaardig zijn en passen in de regeling. Plus dat er geen redenen zijn om daaraan te twijfelen. De deskundige gebruikt een formulier om zijn verklaring af te geven. Dit formulier staat op Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw op mijn.rvo.nl.

Controle via GroentenFruit Huis

Als brancheorganisatie zijn wij betrokken geweest bij het opzetten van de regeling en hebben we voorstellen gedaan voor de wijze waarop de regeling gecontroleerd kan worden. Gegeven deze kennis(voorsprong) wil GroentenFruit Huis deze dienst aan betrokken leden aanbieden als daar voldoende belangstelling voor is. Heeft u interesse? Meld u via schademelding@groentenfruithuis.nl. GroentenFruit Huis kijkt op basis van de reacties of dit intern wordt opgepakt, of bij een externe partij wordt neergelegd die de sector goed kent.

NOW niet in mindering

Belangrijk! In ons nieuwsbericht van 3 sept. hebben we aangegeven dat de ontvangen NOW-uitkering niet meer in mindering hoeft te worden gebracht op het berekende schadebedrag. De tegemoetkoming uit de Schaderegeling zal daardoor in de meeste gevallen hoger uitpakken. U dient hiervoor mogelijk een correctie op uw aanvraag in te dienen via een wijzigingsformulier vóór u de vaststelling aanvraagt bij RVO. Na indiening van de vaststelling kunt u uw aanvraag namelijk niet meer wijzigingen! Voor meer informatie verwijzen we u naar het nieuwsbericht van 3 sept.

Voor alle bedrijven die een tegemoetkoming van 125.000 euro en hoger hebben aangevraagd is er nog geen duidelijkheid over de benodigde bewijsstukken t.b.v. de vaststelling. Zodra dit bekend is dan hoort u dit van ons.

Mocht u nog vragen hebben n.a.v. dit bericht of over de Schaderegeling dan kunt u deze stellen via schademelding@groentenfruithuis.nl