GroentenFruit Huis

Fruitmot is Afrikaans probleem; geen problemen in Nederlandse paprika

Geplaatst op 9 augustus 2019

GroentenFruit Huis en Glastuinbouw Nederland hekelen tendentieuze berichtgeving

“Wij hebben van geen enkele paprikateler een melding ontvangen dat de Afrikaanse fruitmot in de kas is aangetroffen”, dat benadrukt Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, als reactie op berichtgeving vandaag in diverse landelijke media over de gevaren van de Afrikaanse fruitmot voor met name de Nederlandse teelt en export van paprika’s. “Bovendien hanteren de telers een strak protocol om eventuele problemen te voorkomen.”

Brancheorganisaties GroentenFruit Huis en Glastuinbouw Nederland nemen derhalve met klem afstand van deze publicaties. Directeur Gert Mulder van GroentenFruit Huis beklemtoont dat het primair een Afrikaans probleem is. “Deze fruitmot kan zich daar nestelen in rozen. Het is zaak dat de telers in bijvoorbeeld Kenia ervoor zorgen dat ze schone producten exporteren naar de Europese Unie. Het is de taak van de NVWA erop toe te zien dat de bloemen daadwerkelijk vrij zijn van organismen die we in Nederland niet hebben en beslist ook niet willen. Feit is dat de NVWA dit ook goed oppakt; ze onderscheppen partijen en keuren af bij een vondst. Ook in Afrika wordt veel gecontroleerd door de autoriteiten.”

Beide organisaties hekelen vooral de toonzetting in de landelijke media, gebaseerd op verkeerde interpretatie van onjuiste cijfers. “Er worden in dit verband aantallen meldingen en stijgingspercentages genoemd die geen betrekking hebben op de Afrikaanse fruitmot, maar op het totaal van onderschepte zendingen”, geeft Sjaak van der Tak aan. Gert Mulder voegt daar aan toe dat de bijzondere levenscyclus van de Afrikaanse fruitmot het risico van een groter probleem sowieso minimaliseert. “De afnemers van onze paprika’s kunnen gerust zijn.”

Dat onderschrijft Gerben Messelink, onderzoeker entomologie bij Wageningen University & Research. Ook hij heeft zich verbaasd over de teneur van de berichtgeving. “Er is zeker geen sprake van een dreiging, feit is dat de sector te allen tijde alert moet zijn om q-organismen als de Afrikaanse fruitmot te weren. Dat Nederlandse paprikatelers problemen krijgen met deze mot is weliswaar niet ondenkbaar, maar wel zeer theoretisch. Voor de teelt en handel zijn de risico’s minimaal, maar vanwege de status moeten de betrokken instanties voortdurend waakzaam zijn en de controles verscherpen als de actualiteit daar aanleiding toe geeft.”