GroentenFruit Huis

Europese Raad neemt standpunt in over hergebruik restwater

Geplaatst op 5 juli 2019

De Europese Raad heeft op 26 juni jl. een officieel standpunt ingenomen op de voorstellen van de Europese Commissie voor een verordening aangaande minimumeisen voor hergebruik van restwater. Nadat de voorstellen in mei 2018 werden gepresenteerd, nam het Europees Parlement eind februari al positie in. 

De voorstellen zijn van groot belang om in de toekomst de kwaliteit van restwater voldoende te kunnen borgen zodat dit water opnieuw gebruikt kan worden in de tuinbouw zonder dat dit risico's voor de voedselveiligheid met zich mee brengt.

Hergebruik restwater

De droge zomer van afgelopen jaar laat zien dat het hergebruik van restwater in de nabije toekomst al uitkomst zou kunnen gaan bieden voor watertekorten in de tuinbouwsector. De focus in het standpunt van de Europese Raad is er sterk op gericht dat lidstaten de vrije keus hebben, afhankelijk van hun geografische kenmerken, om wel of geen gebruik te maken van hergebruikt restwater. Ook is er tussen de leden van de Raad, waarin de ministers van de lidstaten samenkomen, afgesproken dat de verordening over vijf jaar geïmplementeerd moet zijn en dat er voldoende ruimte moet komen voor pilots die de Unie van Waterschappen en de waterbedrijven in Nederland onder meer op willen zetten. 

Onderhandelen over voorstellen

In december vorig jaar ging GroentenFruit Huis al eens op pad met Europarlementslid Jan Huitema, bestuurders van de Unie van Waterschappen, waterbedrijven en Glastuinbouw Nederland om een bezoek te brengen aan de waterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder en aan paprikateler Van der Lelij om de noodzaak tot toepassing van hergebruikt restwater in bepaalde delen van Nederland toe te lichten. De trilogen, waarbij de Europese Raad en het Europees Parlement gaan onderhandelen over de voorstellen van de Europese Commissie, zijn deze week begonnen en zullen na de zomer worden voortgezet onder het Finse voorzitterschap van de Europese Raad. Pas als die onderhandelingen eind van dit jaar zijn afgerond zal de definitieve uitkomst duidelijk worden.

Lees hier het Commissievoorstel 

Lees hier het recent ingenomen standpunt van de Raad