GroentenFruit Huis

Beloning duurzaamheidsinspanningen is meer dan prijs alleen

Geplaatst op 31 augustus 2020

Deze week publiceerde Greenpeace het rapport 'Supermarkten de zwakste schakel in de duurzame teelt'. Hier wordt gesproken over beloningen voor initiatieven om de productie van groenten en fruit verder te verduurzamen. Diverse partijen vroegen GroentenFruit Huis om een reactie.

GroentenFruit Huis meent dat inspanningen op het gebied van verduurzaming in de groente- en fruitketens van zowel telers als partijen verder in de keten (telersverenigingen, afzetorganisaties, handelshuizen, verwerkers, etc.) beloond zouden moeten worden.

Beter imago Nederlands product

"De positie van duurzamer geteeld product is niet altijd alleen in een zichtbare meerprijs uit te drukken. Dit kan zich ook uiten in leveringszekerheid, voorkeurspositie in het schap, klantentrouw en een beter imago van het Nederlands product", aldus Richard Schouten, directeur GroentenFruit Huis.

Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat een teler meerdere producten van verschillende kwaliteiten in wisselende volumes heeft, verdeeld over de gehele productieperiode. Hierbij maken telers met hun eigen telersverengingen en met handelshuizen zich gezamenlijk hard voor de afzet van de gehele oogst, jaarrond, voor alle geleverde producten binnen de marktsituatie van vraag en aanbod in de diverse afzetmarkten, ook daar waar andere duurzaamheidseisen gevraagd worden. 

Individuele partijen maken afspraken

GroentenFruit Huis is als Brancheorganisatie zelf niet betrokken bij gesprekken over prijsvorming, contracten en/of leveringsvoorwaarden van leden/niet-leden en tussen de verschillende partijen in de afzetketen. Deze (commerciële) gesprekken dienen te worden gevoerd tussen individuele leveranciers en afnemers. GroentenFruit Huis zet zich als Brancheorganisatie in voor collectieve, niet-concurrentiele onderwerpen in het belang van haar leden.