GroentenFruit Huis

Voedingstuinbouw roept Minister Schouten op tot zorgvuldige afwegingen steunmaatregel

Geplaatst op 27 april 2020

In weekblad Groenten & Fruit van 24 april  jl. ontvouwde Minister Schouten de contouren van de uitvoering van het noodpakket van 600 miljoen euro voor getroffen ondernemers in de sierteelt en voedingstuinbouw. De coöperaties en telersverenigingen voor groenten en fruit, verenigd in DPA, en de telers die zijn aangesloten bij Glastuinbouw Nederland, hebben hiervan met verbazing en teleurstelling kennisgenomen.

In het artikel wordt gesteld dat voor de meeste telers de steunmaatregelen geen vangnet zullen bieden". Het ministerie verwijst naar regelingen binnen Europa die echter niet voor alle telers toegankelijk zijn.

Overschotten verstoren de markt 

Minister Schouten geeft aan dat de steunmaatregel bestemd is voor telers die geen afzet meer hebben. De DPA-leden en leden van Glastuinbouw Nederland ondersteunen dat. Met name telers die leveren aan de foodservice zijn zwaar getroffen. "De verminderde afzet in de foodservice heeft ook invloed op de afzet en prijsvorming in de retailmarkt", aldus Michiel F. van Ginkel, voorzitter van DPA. "Bij sommige producten kan je niet een scherpe lijn trekken tussen afzet foodservice en afzet retail. Deze markten beïnvloeden elkaar." "In de komende periode, waarin producties echt op gang komen, leidt een gering overaanbod in de verkleinde afzetmarkt al snel tot prijsbederf", aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland. "Onze signalen zijn dat alle telers worden geraakt, daarom vragen we om een zorgvuldige afweging." 

Voorstellen voedingstuinbouw 

De voedingstuinbouw heeft voorgesteld om, met inzet van middelen uit de steunmaatregel, te komen tot passende oplossingen, zoals die eerder zijn toegepast. Er is ook een oproep gedaan om de mogelijkheden van het zogenaamde artikel 222 in Europa te gebruiken. Landbouwcommissaris Janusz Wojchiekowski heeft daar gisteren geen opening voor geboden. Bestaande regelingen in Brussel zijn voor meer dan vijftig procent van de telers niet toegankelijk. De gezamenlijke coöperaties en telersverenigingen verenigd in DPA en de voedingstuinbouw telers die zijn aangesloten bij Glastuinbouw Nederland roepen Minister Schouten en het ministerie van LNV op om de voorstellen die de voedingstuinbouw heeft ingediend te onderzoeken. Beide organisaties willen graag rond de tafel om de voorstellen samen uit te werken. Daarmee kan forse schade voor de bedrijven worden voorkomen, met name voor de langere termijn.