GroentenFruit Huis

Platform FRUITVOORUIT.NL voor toekomstbestendige fruitteeltsector

Geplaatst op 5 december 2019

Vorige week is platform FRUITVOORUIT.NL, gelanceerd op de Kennisdag van NFO en Wageningen UR. De NFO, Comité Fruit van GroentenFruit Huis, Fruitmasters, The Greenery, Vogelaar Vredehof, Fruitconsult en de CAF hebben de handen ineen geslagen om te werken aan een toekomstbestendige fruitsector. Het platform wil de positie van de Nederlandse fruitteelt & fruittelers verbeteren zodat de sector klaar is voor de toekomst, door gericht te innoveren.

FRUITVOORUIT.NL heeft als aftrap een Teelt en Innovatie Roadmap opgesteld om richting te geven aan duurzame innovaties voor een toekomstbestendige fruitteelt. De Roadmap geeft hiervoor de route aan: een gezond GEWAS in een vitale BODEM voor een toekomstbestendig BEDRIJF met zorg voor de OMGEVING.

De tweede pijler onder FRUITVOORUIT is de positionering van de sector. FRUITVOORUIT wil de fruitteeltsector midden in de maatschappij positioneren. Daarom gaat het platform met kracht het verhaal van de fruitsector vertellen aan de samenleving. Wat kan de sector bijvoorbeeld betekenen om de biodiversiteit te versterken en de klimaatdoelstellingen te halen. We willen het verhaal vertellen op basis van feiten en cijfers, afkomstig van onafhankelijke bronnen. De partijen binnen het platform willen laten zien waarin de fruitsector uitblinkt en waar nog aan gewerkt wordt, of moet worden, in verdere verduurzaming. We zijn #trotsopdefruitteler en willen dat uitdragen.

FRUITVOORUIT wil graag eens sectorbrede en ketenlange beweging worden. De partners nodigen iedere partij die de fruitsector vooruit kan en wil brengen van harte uitgenodigd zich bij het platform aan te sluiten.