GroentenFruit Huis

Webinar Milieu Indicator Gewasbeschermingsmiddelen terugkijken

Geplaatst op 16 maart 2023

Dinsdag 7 maart organiseerde GroentenFruit Huis samen met partners LTO, Royal FloraHolland, BO Akkerbouw, Natuur & Milieu en IDH een webinar waarin het plan van aanpak voor voltooiing van de Milieu Indicator Gewasbeschermingsmiddelen (MIG) werd gepresenteerd. 

Afgelopen jaar is het project waarin de methodiek van de MIG is ontwikkeld afgerond. Samen met een breed consortium aan private partijen, Wageningen University & Research met steun van de overheid is gewerkt aan een methode om de milieu impact van gewasbeschermingsmiddelen goed te kunnen bepalen. De methode moet telers helpen om de milieu impact van hun gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen en kan een belangrijke rol spelen om als sector beter grip en zicht te krijgen op verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden. Met de afronding van het project is de methode voor een groot gedeelte af. Er moet nu gewerkt worden aan het compleet maken van de methode en het gereed maken voor implementatie. 

In het webinar werd een plan van aanpak gepresenteerd voor voltooiing van de MIG en werd er met belangrijke partners als Stichting Milieukeur en Natuur & Milieu gesproken over welke rol de MIG kan vervullen in de toekomst. Vanuit de sector gaf Daan van Empel van Fruitmasters het belang aan om een goede methode te hebben op basis waarvan we met elkaar in de keten het gesprek aan kunnen gaan op dit onderwerp.

Als je het webinar wil terugkijken kan dat via deze link.