GroentenFruit Huis

Verpakkingseisen On the way to PlanetProof vanaf 2019

Geplaatst op 11 juli 2018

In het certificatieschema van On the way to PlanetProof voor plantaardige producten zijn voor verpakkingsmateriaal twee toekomstige eisen aangekondigd die per 1 januari 2019 in zouden gaan: verbod op zwart plastic en op metalen sluitingen op kunststof verpakkingen.

Naar aanleiding van ingebrachte bezwaren, heeft het College van Deskundigen besloten dat:

  • het voorgenomen verbod op zwart plastic niet ingevoerd zal worden, vanwege nieuwe ontwikkelingen in de mogelijkheden voor afvalverwerking en recycling van zwart plastic.
  • het voorgenomen verbod op metalen sluitingen op kunststof verpakkingen gehandhaafd blijft. Voor uien wordt voor één jaar (2019) een ontheffing verleend voor deze eis, onder de voorwaarde dat de betrokkenen een plan opstellen en uitvoeren gericht op het vinden en toepassen van een alternatief voor metalen sluitingen, dat implementeerbaar is en milieuwinst oplevert.  

Bron: Stichting Milieukeur

Wilt u meer weten over certificatieschema ‘On the way to PlanetProof’ kijk dan op www.planetproof.eu

Collectieve regeling 

GroentenFruit Huis heeft voor zijn leden een collectieve regeling afgesproken met Stichting Milieukeur voor het certificatieschema PlanetProof, meer informatie over deze regeling en de bijbehorende tarieven vindt u op onze website (alleen voor leden).