GroentenFruit Huis

Topsector T&U zet sectorbijdragen aan de SDG's uiteen

Geplaatst op 9 mei 2019

De Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U) heeft een boekje samengesteld waarin gepresenteerd wordt hoe de tuinbouwsector aan de slag is met de Sustainable Development Goals (SDG's). Diverse bedrijven en organisaties, waaronder GroentenFruit Huis, beschrijven hierin de invulling van de verschillende doelstellingen uit het VN-akkoord, dat werd bereikt door 193 landen in 2015 en loopt tot 2030. De publicatie van de Topsector werd gelanceerd tijdens een bijeenkomst bij Deliflor Chrysanten in Maasdijk.

Loek Hermans, voorzitter van Topsector T&U, zegt: "De samenwerking die heeft geleid tot deze publicatie werkt als kruisbestuiving om bijdragen te leveren aan de SDG's en die te laten zien". 

Lees hier de SDG brochure van Topsector T&U. Voor de Engelse versie klik hier.

Best practices laten zien

De 17 SDG's zijn een praktische manier om verduurzaming van de groente- en fruitsector verder te realiseren. GroentenFruit Huis gebruikt deze doelstellingen ook om best practices te laten zien uit de sector. Dit wordt o.a. beschreven in de publicatie van de Topsector T&U. De groente- en fruitsector zorgt voor de beschikbaarheid van gezonde en duurzame voeding en draagt bij aan SDG 3: Gezonde Voeding en Welzijn. Ieder bedrijf kan individueel één of meerdere SDG's koppelen aan de activiteiten binnen het bedrijf. Soms zonder het te weten hebben bedrijven al een relevante impact t.a.v. de internationale doelstellingen. 

De SDG's die door de deelnemende bedrijven veel wordt geïmplementeerd zijn SDG 2.4: Duurzame voedselproductiesystemen die de productiviteit verhogen, ook in extreme omstandigheden, en SDG 12.2: Duurzaam management en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. 

Aan welke SDG draagt uw bedrijf bij? Door te werken aan arbeidsomstandigheden bij uw leveranciers, aan precisielandbouw, optimalisatie van de logistiek of aan het verbeteren van biodiversiteit rondom het bedrijf? 

Praktijkvoorbeelden

In de publicatie worden diverse voorbeelden genoemd. Best Fresh Group noemt als voorbeeld het initiatief in het Westland waarbij een verzamelpunt is opgezet om groenten en fruit te sorteren en gereed te maken voor voedselbanken. De Groente & Fruitbrigade ontstond in maart 2018, bestaande uit ruim 20 vrijwilligers. "Het mes snijdt aan twee kanten: de voedselbanken krijgen verse producten en wij verspillen minder: een echte win-win." 

Een ander voorbeeld is de samenwerking van groente- en fruitbedrijven in SIFAV om de import te verduurzamen. Dit is voor Nature's Pride ook een belangrijke samenwerking. "Goede arbeidsomstandigheden zijn voor ons prioriteit, maar ook werken we aan zaken als werkgelegenheid voor vrouwen en de ontwikkeling van gemeenschappen." Een ander voorbeeld die wordt genoemd in de publicatie is gerelateerd aan het terugdringen van voedselverspilling d.m.v. het verlengen van de houdbaarheid van bijvoorbeeld avocado's met een speciaal ontwikkeld plantaardige coating.

Duurzaam verpakken 

GroentenFruit Huis bracht ook een voorbeeld in. Door middel van het Brancheplan Duurzaam Verpakken, die deze week gelanceerd is, toont de groente- en fruitsector ambitie op het gebied van verpakkingen. In overeenstemming met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en de GroentenFruit Huis Werkgroep Verpakkingen is het Brancheplan opgesteld als kader voor de sector om verpakkingen te verminderen en te verduurzamen. Het uitgangspunt is dat de sector haar producten verpakt als dit een vermindering van de totale milieubelasting van het product tot gevolg heeft en/of een noodzakelijke bijdrage levert aan voedselveiligheid, houdbaarheid, bescherming, kwaliteit, handling of traceerbaarheid van het product. Dit Brancheplan is een voorbeeld van hoe de sector een bijdrage kan leveren aan SDG 12.3 en 12.5:

  • SDG 12.3: Tegen 2030 de voedselverspilling in winkels en bij consumenten per capita halveren en voedselverlies reduceren in de productie- en bevoorradingsketens, met inbegrip van verliezen na de oogst.
  • SDG 12.5: Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

U kunt het Brancheplan Duurzaam Verpakken hier inzien