GroentenFruit Huis

Sterke groei On the way to PlanetProof zet door

Geplaatst op 3 maart 2021

In 2020 is het areaal plantaardige producten dat werd geteeld volgens de eisen van On the way to PlanetProof met 26% gegroeid naar 43.579 hectare. Het areaal duurzamer beheerd land voor melkkoeien is licht gestegen naar 46.500 hectare. GroentenFruit Huis is ambassadeur voor On the way to PlanetProof. Het is één van de middelen die een bijdrage kunnen leveren aan verdere verduurzaming van de groente- en fruitsector.

Met een totaal areaal van 90.000 hectare geeft dit onafhankelijke topkeurmerk1 een belangrijke impuls aan de verduurzaming van de agrarische sector in Nederland en andere Europese landen. 

On the way to PlanetProof sluit aan bij de Kringloopvisie van minister Schouten. Bedrijven met een productcertificaat van dit keurmerk voldoen aan bovenwettelijke eisen en leveren daarmee een extra bijdrage aan schone lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, natuur op het landbouwbedrijf, diergezondheid en dierenwelzijn, en recycling. On the way to PlanetProof is een open en onafhankelijke standaard die toegankelijk is voor alle bedrijven die daaraan willen deelnemen.

Lees meer informatie en bekijk de grafieken op de website van PlanetProof

Bron: PlanetProof

Collectieve regeling PlanetProof voor leden 

Eerder lieten we u weten dat GroentenFruit Huis en Stichting Milieukeur (SMK) een nieuwe collectieve regeling PlanetProof hebben afgesproken. De collectieve regeling tussen SMK en GroentenFruit Huis gaat over de tarieven voor de eenmalige aanmeldingskosten en de jaarlijkse afdracht aan SMK. 

Leden vinden meer informatie over de collectieve regeling op het ledenportaal van GroentenFruit Huis.