GroentenFruit Huis

Nieuwe overeenkomst Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen 2020 - 2022

Geplaatst op 5 november 2020

GroentenFruit Huis en Afvalfonds Verpakkingen hebben een raamovereenkomst Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen afgesloten voor 2020 tot en met 2022 voor de groente- en fruitsector. De belangrijkste verandering in deze nieuwe overeenkomst t.o.v. de voorgaande is dat de lijst met gewichten van standaard verpakkingen is uitgebreid ten opzichte van vorige keer.

Alle bedrijven die gebruik willen maken van het gunstige tarief (voor papier en karton) en versimpeling van hun verpakkingsadministratie moeten zich inschrijven voor de periode 2020 - 2022. Bedrijven die al deelnemer waren aan de overeenkomst voor 2017 - 2019 moeten zich opnieuw aanmelden. U kunt zich aanmelden door deze verklaring in te vullen en ondertekend per e-mail te sturen aan het Afvalfonds Verpakkingen en GroentenFruit Huis.

Afvalbeheersbijdrage

De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen is een verplichte heffing voor elke producent of importeur die verpakkingen voor de eerste keer op de Nederlandse markt brengt. Er geldt een onderdrempel voor bedrijven die aantoonbaar minder dan 50.000 kilo verpakkingen per jaar op de markt brengen. De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen onderscheidt verschillende materiaalsoorten (o.a. hout, plastic, glas, karton) en tarieven worden vastgesteld door het Afvalfonds Verpakkingen. 

De heffing dekt de kosten die worden gemaakt om uitvoering te geven aan de raamovereenkomst. Dit is in de eerste plaats bedoeld als vergoeding aan gemeenten voor het inzamelen van verpakkingsafval. Ook staat het bedrijfsleven garant voor 20 miljoen euro per jaar voor de aanpak van zwerfafval zoals de campagne Nederland Schoon. Daarnaast betaalt het bedrijfsleven het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) dat een ‘verduurzamingsagenda’ gaat opstellen en uitvoeren.

Generieke afspraken 

Naast de sectorspecifieke regelingen zijn de volgende zaken relevant voor de groente en fruitsector:

  • Logistieke hulpmiddelen (pallets, poolfust, en open kartonnen/kunststof/houten verpakkingen met een inhoud vanaf 8 ltr) zijn geen verpakking en worden NIET belast. GroentenFruit Huis verzorgt elk jaar de sectorale aangifte van de éénmalige logistieke hulpmiddelen.
  • Teruggave van indirecte export. Ondernemingen die verpakte producten indirect exporteren, kunnen verzoeken om teruggave van Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen mits voor de verpakkingen eerder in de keten is afgedragen.

Meer informatie vindt u in de handleiding groente- en fruitsector. Aanvullende informatie en documentatie is te vinden op de website van het Afvalfonds Verpakkingen.

Documenten

Hieronder vindt u nogmaals de links naar de belangrijkste documenten:

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Bakker van GroentenFruit Huis.