GroentenFruit Huis

Nieuw concept schema Milieukeur

Geplaatst op 29 januari 2018

1 februari a.s. vindt de hoorzitting plaats voor de uitgebreide herziening van het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige* producten (Milieukeur 2.0). Deze hoorzitting is het laatste inspraakmoment voordat het College van Deskundigen agro/food Plantaardig het certificatieschema definitief vaststelt. De hoorzitting heeft betrekking op alle plantaardige producten van On the way to PlanetProof en is opgedeeld in twee dagdelen: open teelt (ochtend) en bedekte teelt (middag).

Het nieuwe (concept) schema is het resultaat van een periode met intensief overleg tussen SMK en verschillende partijen vanuit bedrijfsleven, NGO’s, wetenschap en onderzoek. Ook GroentenFruit Huis is hierbij betrokken. Directeur Richard Schouten: “voor ons is het belangrijk dat onze leden met hun leveranciers uit de voeten kunnen met het nieuwe schema van Milieukeur om daarmee de wensen van retail in te vullen. Doel is geweest om te komen tot een nieuw, geïntegreerd praktisch schema zonder de ambities van het huidige schema van MilieuKeur los te laten. Ook de internationale verbreding is van belang.”

Meer informatie