GroentenFruit Huis

Informatieplicht Energiebesparing per 1 juli a.s.

Geplaatst op 25 juni 2019

Dit jaar gaat de Informatieplicht Energiebesparing in. Dat houdt in dat uiterlijk op 1 juli 2019 zo’n 125.000 bedrijven en organisaties wettelijk verplicht zijn om in het eLoket van RVO te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij genomen hebben.

Wattjemoetweten

MKB-Nederland en VNO-NCW willen ondernemers ondersteunen en op de hoogte brengen van deze nieuwe verplichting. Daarom zetten zij in samenwerking met 55 partners de WATTjemoetweten.nl campagne op. Op de website kunnen ondernemers achterhalen of zij moeten voldoen aan de informatieplicht en zoja, hoe ze dat kunnen doen. 

Meer informatie: WATTjemoetweten.nl.