GroentenFruit Huis

Groenten en fruit voor voedselbanken

Geplaatst op 6 september 2018

Op 6 september jl. opende Agnes van Ardenne - van der Hoeven, burgemeester van Westland, de Groente & Fruit Brigade. Dit distributiecentrum is opgezet om groenten en fruit te sorteren en gereed te maken voor de Voedselbanken elders in Nederland. Op dit moment belevert dit sorteercentrum in het Westland enkele DC’s, maar het is de bedoeling dat er meerde sorteercentra voor groenten en fruit volgen in heel het land. 

Het doel van de Groente & Fruit Brigade is om meer gezonde producten beschikbaar te stellen voor klanten van de voedselbank. Handelsbedrijven, telers en telersverenigingen kunnen producten leveren als er sprake is van een overaanbod, maar het is uiteraard ook mogelijk om de voedselbanken structureel van producten te voorzien. 

Heeft u interesse? Neem dan contact op met de Groente & Fruit Brigade of Voedselbanken Nederland. Meer informatie over het doneren van groenten en fruit leest u in de handleiding op onze website.

Zie hieronder een GroentenFruit Minuutje over de Groente & Fruit Brigade en het leveren aan voedselbanken.