GroentenFruit Huis

Groenten en fruit alleen verpakken als het leidt tot lagere milieubelasting

Geplaatst op 7 mei 2019

Op maandag 6 mei lanceerde GroentenFruit Huis het Brancheplan Duurzaam Verpakken tijdens een speciale ledenbijeenkomst in het auditorium van The Greenery in Bleiswijk. Duurzaam verpakken is een 'hot topic' in de groente- en fruitsector én binnen het duurzaamheidsprogramma van GroentenFruit Huis. Het Brancheplan omschrijft de ambities van de sector op het gebied van verduurzaming van verpakkingen.

"Uitgangspunt van het nieuwe Brancheplan is dat de Nederlandse groente- en fruitsector haar producten verpakt als dit een vermindering van de totale milieubelasting van het product tot gevolg heeft en/of een noodzakelijke bijdrage levert aan voedselveiligheid, houdbaarheid, bescherming, kwaliteit, handling of traceerbaarheid van het product", aldus Daan van Empel, Programma manager Voedselveiligheid & Duurzaamheid bij GroentenFruit Huis. Hij presenteerde de hoofdlijnen van het Brancheplan. Marc Reijnders van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken gaf meer informatie over de systematiek en beoordeling van de brancheplannen en hoe het KIDV GroentenFruit Huis-leden kan ondersteunen bij het realiseren van de ambities in het Brancheplan. Hij complimenteerde de groente- en fruitsector met het Brancheplan. "Hier ligt een mooi plan. Ambitieus, doortastend en met een sterke visie. Daar kan je als sector mee naar buiten komen."

Vijf pijlers 

Een minimale milieu-impact voor productverpakkingscombinaties, onder andere door toepassing van de principes van de circulaire economie staan centraal in het plan. Dit uitgangspunt is in het plan vertaald naar specifieke doelen op basis van 5 pijlers:

  • Verminderen verpakkingsmateriaal en alternatieven voor verpakkingen
  • Design for recycling (end-of-life)
  • Grondstoffen en materiaalgebruik
  • Transportverpakkingen
  • Communicatie & perceptie

Deze vijf pijlers werden nader uitgelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zo toonde Paul Hendriks van Eosta alternatieven voor plastic verpakkingen. Hij rekende de aanwezigen voor dat de toepassing van natural branding in de afgelopen twee jaar 24 miljoen verpakkingen heeft bespaard. Dit staat gelijk aan een lagere CO2 uitstoot vergelijkbaar met 289 x rond de wereld rijden en de besparing op het printen van etiketten komt neer op 248 bomen van 10 meter lang met een doorsnede van 30 cm. Jochem Kuipers van Fruitmasters liet zien hoe er bij het ontwerp van verpakkingen al rekening wordt gehouden met hergebruik. Jos van Mil van Greenco lichtte aan de hand van diverse verpakkingen voor hun snoeptomaatjes toe hoe de hoeveelheid verpakkingsmateriaal de afgelopen jaren steeds verder is gereduceerd waarbij de milieubelasting is afgenomen.

Milieu-impact van complete proces

Stephan Schneider van Cre8tives en Agnieszka van Batavia van The LCA Centre gingen in op de vijfde pijler, respectievelijk de communicatiekracht van verpakkingen. Daarbij gaf Schneider aan dat verpakking ook een belangrijke functie heeft op het gebied van marketing en kan bijdragen aan een hogere consumptie van groenten en fruit. Dat is een punt dat goed moet worden meegenomen in de overwegingen om producten wel of niet te verpakken.

Agnieszka van Batavia gaf aan het belangrijk is om de milieu-impact van het hele proces te bekijken en niet van afzonderlijke stappen. Zo kan de CO2 uitstoot per kilo tomaten bij pulp lager lijken dan voor plastic. Maar als je vervolgens van pulp veel minder pakbladen kan maken dan van plastic, heeft dat uiteraard invloed op het eindresultaat.

Acties richting 2022 

Daan van Empel sloot de bijeenkomst af met het noemen van de acties van de groente- en fruitsector richting 2022. Deze hebben betrekking op de milieu-impact van verpakkingen, periodieke verpakkingen en seizoensverpakkingen, een pilot met zero packaging pilot (productgroepen), toepassingen van agriwaste, overzeese verpakkingen en het informeren van de consument over inspanningen op verpakkingsgebied.