GroentenFruit Huis

De toekomst van telen is SMART

Geplaatst op 21 april 2022

GLOBALG.A.P. is 25 jaar geleden gestart met het introduceren van het GLOBALG.A.P systeem waar inmiddels 200.000 producenten mee werken. De afgelopen twee jaar hebben het Technisch Comité Groenten en Fruit en het Technisch Comité GRASP van GLOBALG.A.P. gewerkt aan een nieuwe versie van GLOBALG.A.P. IFA; versie 6.0 en GRASP 2.0. Het stokje wordt nu overgedragen aan de Nederlandse Nationaal Technische Werkgroep (NTWG) en het harmonisatieoverleg van de certificerende instellingen wat functioneert als werkgroep van de NTWG.

Werkzaamheden

Met de aangekondigde presentatie is versie 6.0 officieel beschikbaar. NTWG gaat direct aan de slag om de implementatie van deze versie 6.0 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo zal de werkgroep de vertalingen naar het Nederlands afronden en beginnen met het maken van een Nationale Interpretatie Gids (NIG). Daarnaast ontwikkelen zij, voor speciaal voor Nederlandse telers, de diverse hulpdocumenten voor risico inventarisaties om de toepassing van GLOBALG.A.P IFA op de bedrijven van de producenten te vereenvoudigden. Vertegenwoordigers van de certificerende instellingen en van diverse telersverenigingen werken hiervoor intensief samen. Ook het secretariaat van GLOBALG.A.P. is nauw betrokken bij het ontwikkelen van trainingen voor de auditoren.

Startdatum in Nederland

Er zal niet eerder dan september 2022 volgens IFA versie 6.0 worden gecertificeerd, de definitieve datum waarop deze ingaat staat nog niet vast. GroentenFruit Huis zal namens NTWG in het najaar een bijeenkomst organiseren over de wijzigingen. Dan zal ook het tijdschema van de implementatie bekend zijn.

Dinsdag 26 april 2022 om 10:00 is de officiële presentatie van de nieuwe versie van GLOBALG.A.P. IFA versie 6. Via deze link kunt u zich inschrijven als deelnemer van de online presentatie. Tijdens deze presentatie wordt ook GRASP versie 2.0 bekend gemaakt.