GroentenFruit Huis

Onderzoek 'Echte en Eerlijke Prijs' duurzame producten van start

Geplaatst op 24 januari 2019

Woensdag 23 januari is op de Bio-beurs in Zwolle het onderzoek ‘Echte en Eerlijke Prijs’ officieel van start gegaan. Het project maakt inzichtelijk wat de prijs is van duurzame voedselproducten voor iedere stap in de keten. Zo draagt het bij aan de transitie van onze voedselproductieketen van vooral ‘financieel efficiënt’ naar ‘maatschappelijk inclusief’ met duurzaam, eerlijk en betaalbaar voedsel voor iedereen. 

De overgang naar duurzame productie is niet gratis, maar kan veel opleveren. Er worden extra kosten gemaakt en er staan risico's tegenover. Ook zijn er baten, financieel als de consument bereid is extra te betalen en maatschappelijke baten, zoals minder klimaatverandering, schoner water, minder gezondheidskosten etc. 

Een eerlijke prijs verdeelt kosten, baten en risico's over de hele keten. Nu trekken de primaire producenten (boeren & tuinders) hierbij vaak nog aan het kortste eind. 

Het bepalen van de echte prijs helpt producenten zo duurzaam mogelijk te produceren, bewuste consumenten het beste product te kiezen en overheden om op de juiste manier de transitie naar duurzaamheid te stimuleren. 

Duidelijke, breed gedragen methodiek

Deze publiek private samenwerking (PPS) is een initiatief van Stichting Bionext, True Price en Wageningen Economic Research. In het onderzoeksproject Echte & Eerlijke Prijs werken brancheorganisaties, bedrijven, banken en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van een duidelijke, breed gedragen methodiek voor de berekening van de echte en eerlijke prijs die publiek beschikbaar is en door iedereen gebruikt kan worden. 

PPS Echte & Eerlijke Prijs: de achtergrond

De concepten echte prijs en eerlijke prijs zijn de afgelopen zes jaar ontwikkeld door Stichting Bionext, True Price en Wageningen Economic Research. Aan het onderzoek werken verder mee: Rabobank, ABN AMRO, Stichting EKO, Nederlandse Aardappel Organisatie, GroentenFruit Huis, LTO-Nederland en de Vereniging Biologische Varkenshouders.

Het onderzoek wordt medegefinancierd door de TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de TKI Agri & Food.

Bron: Wageningen University & Research

Heeft u interesse? 

Onderdeel van de PPS is de uitwerking van specifieke cases. De toepassingen in cases beogen een proof of principle te geven voor de toepassing van echte prijs en eerlijke prijs. Vanuit GroentenFruit Huis zijn wij opzoek naar leden/ bedrijven die geïnteresseerd zijn om samen met ons een eigen bedrijfscasus in te brengen in de PPS. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze PPS of wellicht ideeën hebben voor een casus, meldt u dan aan via onderstaand formulier. 

Wilt u meer weten over het onderzoek? Kijk dan op de website van de WUR of neem contact op met Daan van Empel. Ook uw input kan van grote waarde zijn.