GroentenFruit Huis

Update cao-onderhandelingen voor de Groothandel in Groenten en Fruit

Geplaatst op 3 januari 2022

De sociale partners - werkgeversvereniging GroentenFruit Huis en de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Handel en RMU Werknemers - hebben de gesprekken opgestart voor een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. De vorige cao liep tot en met 31 december 2021.

In de eerste fase van de onderhandelingen hadden de gesprekken een verkennend karakter. Er werd gesproken over de stand van zaken in de sector, de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd en de belangrijkste thema's werden gedefinieerd, zoals pensioen, duurzame inzetbaarheid, roosters, de rol van medezeggenschap in de bedrijven, flexibele arbeid, de zorgen omtrent de functies in de functiegroepen A t/m C als het gaat om de hoogte van het loon, de zwaarte van de functies en het aantrekkelijker maken van de duurzame inzetbaarheidsregeling voor oudere werknemers. Daarnaast is gesproken over de inzet van Handel Groeit met betrekking tot loopbaanontwikkeling en bijscholing.

Inmiddels zijn de sociale partners het eens geworden over de thema's die tijdens de verdere onderhandelingen besproken zullen worden. Het vervolg vindt plaats in de tweede helft van januari 2022.

Input vanuit leden van GroentenFruit Huis

In aanloop naar de nieuwe cao-onderhandelingen heeft GroentenFruit Huis drie strategische HR-workshops voor leden georganiseerd. In deze drie workshops stonden de thema's duurzame inzetbaarheid, goed werkgeverschap, aantrekkelijke sector, flexibele arbeid en cao centraal. De input die uit deze sessies is opgehaald, zijn door de cao-commissie van GroentenFruit Huis gebruikt in de voorbereidingen op het cao-proces. 

Cao en loontabellen

U kunt de Cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit (1 januari t/m 31 december 2021) terugvinden op de website van GroentenFruit Huis. Hier is tevens een gedeeltelijke vertaling in het Pools beschikbaar. 

Omdat de cao-onderhandelingen op dit moment plaatsvinden, zijn er nog geen afspraken gemaakt over een eventueel loonsverhoging. De Wet Minimumloon wijzigt echter wel per 1 januari 2022. Hierdoor is het noodzakelijk om de loontabellen, conform deze wijzigingen, per 1 januari 2022 aan te passen. De loontabellen per 1 januari 2022 vindt u terug op de website van GroentenFruit Huis.