GroentenFruit Huis

Uitnodiging workshop modernisering functiehuis (september)

Geplaatst op 8 augustus 2019

Om het nieuwe functiehuis voor de sector definitief te maken hebben wij uw input nodig. Daarom organiseert GroentenFruit Huis in samenwerking met de AWVN een tweetal workshops in september. 

Tijdens deze workshop zullen we de nieuwe functieomschrijvingen toetsen aan de praktijk. Dit zal gebeuren in groepjes aan de hand van toetsvragen. De functieomschrijvingen worden tijdens de workshops uitgereikt. Er wordt geen voorbereidingstijd gevraagd.

De workshops vinden plaats op (vanaf ongeveer 12.30 uur):

Binnenkort ontvangt u informatie over de exacte locatie en tijd.

Doelgroep:

De workshops zijn bedoeld voor mensen die te maken hebben met functie-indeling (bijv. HR-medewerkers, lijnmanagers ed.)

Het programma zal er als volgt uitzien:

  • Inloop
  • Start
  • Functieonderzoek: aanleiding, doel en stand van zaken
  • Functiehuis oud versus nieuw
  • Toelichting middagprogramma en uiteen in groepjes                                 
  • In groepjes toetsen van functies door richtinggevende vragen               
  • Koffie/thee break                                                                                                                        
  • In groepjes (andere samenstelling) toetsen van functies                                           
  • Plenaire afronding                                       
  • Sluiting

Aanmelden

Klik hier voor het aanmeldformulier van de workshop op donderdag 26 september (omgeving Utrecht)

Klik hier voor het aanmeldformulier van de workshop op maandag 30 september (omgeving Zoetermeer)

ORBA onderzoek

In de afgelopen periode zijn er 37 nieuwe functieomschrijvingen voor in het ORBA functiehuis van de cao ontwikkeld. Bijvoorbeeld voor rijper, teamleider productie, communicatieadviseur en keurmeester.

Na de workshops worden de functieomschrijvingen definitief gemaakt. De functies moeten dan nog gewaardeerd worden en het nieuwe handboek wordt ontwikkeld. Daarna vindt de laatste fase plaats: de implementatie.

De nieuwe functieomschrijvingen zijn tot stand gekomen op basis van de representatieve enquête van eind 2018, elf bedrijfsbezoeken in de sector en zes bijeenkomsten met de werkgroep. In de werkgroep zitten HR professionals uit de branche, ORBA deskundigen van de vakbonden en een kaderlid. Uit de enquête volgde onder meer dat ruim de helft van de ondervraagden meerdere functies niet meer herkent en dat een groot deel van de functies in het huidige raster niet meer voorkomen. De bedrijfsbezoeken vonden plaats bij kleine, middelgrote en grote bedrijven. Ook is hierbij rekening gehouden met de diversiteit van de sector (import, export, binnenlandse handel, groente- en fruitverwerkers). Vervolgens zijn er functieomschrijvingen opgesteld door de AWVN, welke uitvoerig in de werkgroep zijn besproken. Volgens de planning kan het nieuwe functiehuis vanaf april 2020 geïmplementeerd worden binnen de bedrijven.

Meer informatie

Meer informatie over het ORBA functiehuis leest u op onze website