GroentenFruit Huis

Pensioen in beweging

Geplaatst op 12 april 2019

Sinds het begin van 2019 is het bestuur van het pensioenfonds Bpf AVH zich concreet aan het beraden over de toekomst van het pensioen van de deelnemers. Dit betekent dat er naar een partij wordt gezocht waar ofwel de reeds opgebouwde aanspraken en het toekomstig pensioen wordt ondergebracht of waarbij het verleden en de toekomst worden gesplitst.

Dit proces is in gang gezet naar aanleiding van de oplopende kosten afgezet tegen de relatief beperkte omvang van het belegd vermogen, het herstelplan voor de dekkingsgraad van het fonds, een mogelijke toekomstige korting, strengere eisen van DNB aan het bestuur, het aflopende contract met het administratiekantoor AGH dat de uitvoering doet en het verwerken van een mogelijk pensioenakkoord. Een transitiegroep van het pensioenfonds, ondersteund door een externe deskundige, onderzoekt momenteel in hoog tempo de mogelijkheden.

Aantrekkelijk en stabiel pensioen

GroentenFruit Huis is samen met de cao-commissie nauw betrokken bij dit proces. De inspanningen zijn erop gericht om een aantrekkelijk en stabiel pensioen voor medewerkers te realiseren dat voor de sector financieel haalbaar is. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en de inzet van werkgever is er op gericht om de gevolgen van de transitie te koppelen aan het overleg van de vakbonden over een nieuwe arbeidsvoorwaarden cao, inclusief loonparagraaf, zodat een overstap niet onnodig gaat drukken op de loonkosten.

De verwachting is dat wij onze leden begin juli nader kunnen informeren over de voortgang en de richting. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met ons (vankuppeveld@groentenfruithuis.nl