GroentenFruit Huis

Meer informatie over het ORBA-functiehandboek

Geplaatst op 6 januari 2021

Met groot genoegen presenteren GroentenFruit Huis, FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU Werknemers, het nieuwe functiehandboek voor de Groothandel in Groenten en Fruit, behorende bij de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. 

In de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit is afgesproken dat bij de indeling van functies gebruik wordt gemaakt van het ORBA®-functiewaarderingssysteem. Dat gebeurt al sinds 2002.

In 2020 is door AWVN, in samenwerking met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, het bestaande functiehandboek geactualiseerd en vernieuwd. Werkgevers en werknemers binnen de sector hebben ook zelf direct bijgedragen aan de hoge kwaliteit van dit nieuwe, geactualiseerde functiehandboek. 

Functies zijn herschreven en nieuwe functies zijn omschreven. In totaal zijn er nu veertig nieuwe/ geactualiseerde functieomschrijvingen opgenomen in het functiehandboek. De omschrijvingen zijn resultaatgericht opgesteld. De toegevoegde waarde van de functies is zo nog beter zichtbaar en herkenbaar. Hierdoor kan makkelijker de relatie worden gelegd met personeelsontwikkeling en beoordeling. Daarnaast zijn Niveau Onderscheidende Kenmerken (NOK-matrices) toegevoegd. Deze geven zicht op ontwikkelstappen binnen bepaalde functies. Ze kunnen worden gebruikt als indelingshulpmiddel.

Wanneer kunt u het handboek gebruiken?

De cao-partijen hebben afgesproken dat het functiehandboek per 1 januari 2021 wordt ingevoerd. Als functies wijzigen en/of opnieuw moeten worden ingedeeld, moet vanaf 1 januari 2021 het nieuwe, geactualiseerde functiehandboek worden gebruikt. 

Het functiehandboek is onderdeel van de cao. Het nieuwe functieraster wordt daarom in de eerstvolgende, nieuwe cao-tekst opgenomen. 

Informatiefolder voor werknemers

Voor werknemers hebben we een korte informatiefolder opgesteld. Deze folder kunt u gebruiken om uw werknemers te informeren, maar is ook interessant voor werkgevers. De folder kunt u hier downloaden.

Meer informatie 

De cao-partijen in de sector Groothandel in Groenten en Fruit zijn in 2018 gestart met een ORBA-functiehuis onderzoek. Dit was naar aanleiding van het cao-akkoord uit augustus 2017 en staat los van de huidige cao alsook de start van nieuwe cao-onderhandelingen.

Op de website van GroentenFruit Huis kunt u meer lezen over de eerste fasen van dit onderzoek.

De cao-partijen in de sector Groothandel in Groenten en Fruit zijn: