GroentenFruit Huis

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Groenten en Fruit 1 juni - 31 december 2020

Geplaatst op 26 juni 2020

De cao-commissie van GroentenFruit Huis is in goed overleg met de vakbonden, FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU werknemers, gekomen tot een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. De vakbonden zullen dit onderhandelingsresultaat nu ter stemming voorleggen aan hun leden. De uitslag van de stemming wordt op 10 juli verwacht.

De navolgende afspraken zijn opgenomen in het onderhandelingsresultaat:

1. Looptijd - 1 juni tot en met 31 december 2020
De cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit loopt van 1 juni tot en met 31 december 2020.Er is bewust gekozen voor een korte looptijd om nu in ieder geval, gedurende deze coronatijden, rust en zekerheid te geven richting werknemers en werkgevers. Hiermee wordt tevens het signaal afgegeven dat de sociale partners niet voor een lange tijd zullen stilzitten. Er is aan weerszijde een aantal onderwerpen dat op korte termijn besproken moet worden. 

2. Geen wijziging arbeidsvoorwaarden
Gezien de onzekere en instabiele periode, vanwege het coronavirus, zijn partijen overeengekomen om de cao inhoudelijk niet aan te passen. De arbeidsvoorwaarden blijven onveranderd.

Veel (individuele) bedrijven verkeren op dit moment in een onzekere positie en/of gaan nog een onzekere periode tegemoet. Hierdoor is het lastig om nu al afspraken voor de toekomst te maken. Ook wordt het proces van goede onderhandelingen te zeer beperkt door digitaal vergaderen. 

Partijen hebben daarom afgesproken om de onderhandelingen voor een nieuwe cao, die vanaf 1 januari 2021 zal gelden, in september 2020 op te pakken wanneer meer zicht is op de gevolgen van de coronamaatregelen en er minder belemmeringen zijn voor goed overleg.

3. Beëindiging van de cao van rechtswege 
Partijen zijn overeengekomen dat de cao in het vervolg van rechtswege eindigt aan het einde van de looptijd. De cao wordt niet meer stilzwijgend verlengd, indien geen van de partijen de cao tijdig en schriftelijk opzegt.

4. Wetswijzigingen per 1 juli 2020
Relevante wetswijzigingen per 1 juli 2020 worden wel opgenomen in de cao.
Deze wijzigingen betreffen:

a. Wet Minimum Loon (WML)
Een loontabel per 1 juli 2020 wordt toegevoegd aan de cao waarin de WML per 1 juli 2020 is verwerkt. 

b. Aanvullend geboorteverlof (partnerverlof)
Vanaf 1 juli 2020 kunnen werknemers tot 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen na de bevalling van hun partner. Tijdens het verlof heeft de werknemer recht op een uitkering (van het UWV) ter hoogte van 70% van het salaris (tot max. dagloon).

Zodra de uitslag van de stemming bij de drie vakbonden bekend is en er een definitief akkoord is, zullen we hier nader over berichten.