GroentenFruit Huis

Nog geen akkoord voor een nieuwe cao: de impact van pensioen op de onderhandelingen

Geplaatst op 12 april 2019

Op 4 april jl. hebben sociale partners (werkgeversvereniging GroentenFruit Huis en de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Handel en RMU) een derde overleg gevoerd over een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. Op 31 december 2018 eindigde de laatste cao. Werkgevers hebben met name ingezet op een beperkte looptijd van de cao gegeven de discussie over de toekomstige opzet van het pensioen voor medewerkers in de branche. Er is nog geen overstemming bereikt over een nieuwe cao en partijen praten verder op 25 april a.s.

Het bestuur van het pensioenfonds beraadt zich sinds het begin van dit jaar over de toekomst van het pensioen van de deelnemers. De uitkomsten van de verkenningen en analyses van de projectgroep transitie van het pensioenfonds zijn de afgelopen weken duidelijker geworden. Hiermee is ook duidelijk geworden dat de inspanningen van de cao-commissie erop gericht zijn om een mogelijke stijging van de totale loonkosten per 1 januari 2020 als gevolg van een andere pensioenregeling te koppelen aan de huidige onderhandelingen over een nieuwe cao. Concreet betekent dit dat werkgevers hebben voorgesteld om een cao af te sluiten voor de looptijd van een jaar (1 januari 2019 tot en met 31 december 2019). Bij voorkeur sluit de cao-commissie een beknopt cao-akkoord en wordt een aantal voorstellen van werkgevers en vakbonden doorgeschoven naar de onderhandelingen over een cao per 1 januari 2020.

Eind april verder praten    

Het voorstel met betrekking tot gezond roosteren blijft volgens werkgevers op de agenda staan. Evenals, aanpassing van de jeugdlonen, overwerk voor 50+, doorbetalen van structurele toeslagen tijdens vakantie opnemen in de cao, een intentie uitspreken voor het aantal garantiebanen en aanpassing van vakbondsfaciliteiten.

Gelet op bovenstaande hebben werkgevers ook een aangepast voorstel gedaan voor een marktconforme verhoging van de salarissen per 1 juni 2019. Op 25 april a.s. praten cao-partijen verder, eerst over de toekomst van het pensioen en daarna over de arbeidsvoorwaarden cao.