GroentenFruit Huis

Nieuwe seniorenregeling 2022

Geplaatst op 26 mei 2023

In de cao van 2022 is de seniorenregeling op één onderdeel aangepast, zo is de regeling nu bedoeld voor medewerkers die vijf jaar of korter voor hun aow-leeftijd zitten. Daarbij heerste het beeld dat werknemers, die toeslagen uit het werkvenster ontvangen, een grotere financiële stap terug moeten maken op het moment dat zij gaan deelnemen aan de seniorenregeling. 

Hierdoor wordt gedacht dat de seniorenregeling voor deze werknemers minder toegankelijk is. Dit is echter niet het geval omdat bij deelname aan de seniorenregeling, de toeslagen uit het werkvenster over het Vitaliteitsloon (een hoger uurloon) worden berekend. Het is belangrijk gebleken om dit nogmaals goed uit te leggen en te communiceren naar werkgevers en werknemers.

Daarom is een nieuwe folder over de seniorenregeling opgesteld. Deze folder voldoet weer aan de huidige cao-afspraken en geeft daarin ook meer uitleg over de financiële consequenties wanneer de werknemer wil gaan deelnemen aan de seniorenregeling.