GroentenFruit Huis

Nieuw functiehuis voor de sector Groothandel in Groenten en Fruit

Geplaatst op 27 juli 2018

Cao-partijen zijn gestart met de modernisering van het functiehuis uit de cao. Het huidige ORBA-functieraster en het handboek met daarin de 45 functieomschrijvingen zijn verouderd en sluiten hierdoor niet meer goed aan bij de huidige praktijk. Alle functies worden onder de loep genomen en er wordt onderzocht welke functies niet meer kloppen en welke moeten worden toegevoegd. Uw input wordt volgende week gevraagd via een enquête. 

Meer informatie? 

Lees deze folder of neem contact op met Suzan van Kuppeveld.