GroentenFruit Huis

Herziene versie Poolse cao-boekje Groothandel in Groenten en Fruit beschikbaar

Geplaatst op 26 november 2021

De Poolse vertaling van de cao Groothandel in Groenten en Fruit (1 januari tot en met 31 december 2021) is herzien. De tekst is aangepast naar aanleiding van de eerder overeengekomen afspraken die reeds zijn vastgelegd in de Nederlandstalige cao.

U kunt hier de Cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit (1 januari t/m 31 december 2021) in het Pools downloaden.

Het betreft een gedeeltelijke vertaling van de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. De meeste essentiële, relevante onderdelen voor werknemers zijn vertaald. In geval van verschillen in tekst en/of interpretatie tussen de Nederlandse en Poolse versie van de cao-tekst, zal steeds de Nederlandse versie prevaleren.


Cao Groothandel in Groenten en Fruit (1 juni 2020 tot en met 31 december 2020) in het Pools