GroentenFruit Huis

Gebruik van mondkapjes

Geplaatst op 1 december 2020

Vanaf 1 december 2020 is het verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen als u werkt in een publieke binnenruimte. Op andere, niet publieke, werkplekken is een mondkapje niet verplicht. Een bedrijfsruimte is, in een meerderheid van de gevallen, een ruimte die niet toegankelijk is voor publiek en valt daarom niet onder deze verplichting.

Als werkgever kunt u de werknemers wel dwingend adviseren of verplichten om een mondkapje te dragen tijdens het werk. U heeft als werkgevers immers de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek.

Wanneer een mondkapje te belemmerend is voor de uitvoering van het werk, dan mag er ook een spatscherm (face shield) worden overwogen, echter biedt deze niet dezelfde bescherming als een mondkapje. Wanneer u, als werkgever, de werknemer verplicht om een mondkapje (of spatscherm) te dragen dan dient u dit aan uw werknemers beschikbaar te stellen of de mogelijkheid te bieden de kosten voor de aanschaf te laten declareren.

Werknemers met een beperking en/of ziekte zijn uitgesloten van de verplichting.

Let op: het gebruik van een mondkapje, ontslaat men niet van de regel om 1,5 meter afstand te houden. Deze regel blijft gelden.

Toolkit

De Rijksoverheid heeft verschillende instrumenten ter beschikking gesteld, ter ondersteuning voor het gebruik van mondkapje.

Meer informatie over het gebruik van mondkapjes vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Testen tijdens quarantaine periode

Werknemers moeten 10 dagen in quarantaine wanneer ze nauw contact hebben gehad met een besmet persoon of wanneer ze een waarschuwing hebben gehad via de app Coronamelder. Vanaf 1 december 2020 kunnen werknemers, die geen klachten hebben, zich vanaf de vijfde dag in quarantaine via een GGD-teststraat laten testen. Dit kan met een PCR-test.

Als de testuitslag negatief is, mag de werknemer uit quarantaine. Krijgt de werknemer, na een negatieve testuitslag, alsnog klachten, dan moet hij zich opnieuw laten testen. Eerder dan de vijfde dag laten testen, heeft volgens het RIVM geen zin. Het kan dan namelijk zijn dat er te vroeg wordt getest om het virus aan te kunnen tonen in de neus- en keelholte. Dit kan leiden tot een vals-negatieve testuitslag.

Meer informatie vindt u op de RIVM-website.