GroentenFruit Huis

Cao-overleg nog eenmaal in goed overleg opgeschort tot april/mei 2021

Geplaatst op 21 januari 2021

Op 19 januari jl. hebben de sociale partners - werkgeversvereniging GroentenFruit Huis en de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Handel en RMU Werknemers - een vervolg gegeven aan hun eerste, verkennende overleg van 26 oktober 2020 voor een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. De vorige cao liep tot en met 31 december 2020.

In vervolg op dat eerste overleg is wederom gesproken over de huidige situatie binnen de sector, over de impact van de tweede coronagolf en de onzekere vooruitzichten die hun doorwerking hebben op de sector.
Er is naar tevredenheid teruggekeken op de afspraken die zijn gemaakt omtrent de transitie van het bedrijfspensioenfonds naar PGB en het feit dat er alsnog een Brexit-deal tot stand is gekomen. Dit geeft enigszins meer houvast, maar de (administratieve) lasten die de uiteindelijke Brexit-deal met zich mee zal brengen, moeten nog goed in kaart worden gebracht.

Kosten en lasten toegenomen    

Sociale partners zijn het erover eens dat een aantal bedrijven in zwaar weer zit. Zeker de bedrijven die leveren aan de foodservice. Daar komt bij dat bedrijven hun kosten en lasten fors hebben zien toenemen. Denk aan de coronamaatregelen die getroffen moeten worden om veilig te kunnen blijven werken, opvang van werknemers die in quarantaine moeten, roosters die aangepast moeten worden, etc.

Concrete afspraken    

Kortom, de situatie ten opzichte van vorig jaar is in die zin onveranderd gebleven. Sociale partners erkennen dan ook dat het lastig is om nu goede afspraken te maken voor een nieuwe cao. Er is daarom in goed overleg besloten het cao-overleg nog eenmaal op te schorten tot april/ mei 2021. Sociale partners gaan dan in overleg met een beknopte agenda om zo tot een aantal concrete afspraken te komen en deze vast te leggen in een nieuwe cao. 


Download hier de Cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit (1 juni 2020 /m 31 december 2020)