GroentenFruit Huis

Cao-overleg in goed overleg geschorst tot half januari 2021

Geplaatst op 30 oktober 2020

Op 26 oktober jl. hebben de sociale partners (werkgeversvereniging GroentenFruit Huis en de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Handel en RMU Werknemers) een eerste, verkennend overleg gevoerd over een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. De huidige cao loopt tot en met 31 december 2020.

Er is uitgebreid gesproken over de huidige situatie binnen de sector. De impact die corona had en nog steeds heeft op de sector. De onzekerheid die de aankomende Brexit met zich meebrengt en de mogelijke financiële effecten van de transitie van het bedrijfspensioenfonds naar PGB. De genoemde drie thema’s hebben een zodanige invloed op de te maken afspraken voor een nieuwe cao dat er in goed en gezamenlijk overleg is besloten om het cao-overleg te schorsen tot half januari 2021.

De verwachting is dat er op dat moment meer duidelijkheid is over de Brexit, de transitie van het bedrijfspensioenfonds naar PGB en de impact van de tweede coronagolf.

Op 19 januari 2021 komen de sociale partners opnieuw bij elkaar en wordt er een vervolg gegeven aan het cao-overleg.Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Groenten en Fruit (1 juni 2020 t/m 31 december 2020)

U kunt hier het cao-boekje downloaden (1 juni 2020 /m 31 december 2020). 

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Groenten en Fruit Looptijd: 1 juni 2020 t/m 31 december 2020