GroentenFruit Huis

Cao Groothandel in Groenten en Fruit: een definitief akkoord is bereikt

Geplaatst op 11 maart 2022

Een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit met een looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2022 is een feit. De leden van de vakbonden hebben afgelopen weken kunnen stemmen op het onderhandelingsresultaat waartoe sociale partners (werkgeversvereniging GroentenFruit Huis en de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Handel en RMU Werknemers) op 28 februari jl. zijn gekomen. De stemming onder de vakbondsleden heeft een positief resultaat opgeleverd.

De gemaakte afspraken worden opgenomen in een nieuwe cao-tekst en er zal ook een verzoek bij het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid worden ingediend om de cao algemeen verbindend te verklaren.

Voor de gemaakte afspraken verwijzen wij u graag naar het onderhandelingsresultaat.

De nieuwe loontabellen per 1 maart 2022 vindt u hier.