GroentenFruit Huis

Bpf AVH wil pensioenen in 2021 overdragen aan Pensioenfonds PGB

Geplaatst op 22 juni 2020

Bedrijfspensioenfonds voor de agrarische en voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH) is opnieuw gestart met een overstap naar Pensioenfonds PGB. Beide pensioenfondsen zien mogelijkheden om de eind vorig jaar stilgelegde overdracht van pensioenen nieuw leven in te blazen. Bij een overdracht per 1 januari 2021 zullen de AVH-pensioenen moeten worden verlaagd. De dekkingsgraad van Pensioenfonds PGB is namelijk hoger dan die van Bpf AVH. Anders dan vorig jaar kan deze verlaging worden gespreid over een periode van 10 jaar.

Waarom is een overgang nodig? 

Voor Bpf AVH wordt het steeds moeilijker om een goed pensioen te regelen voor alle deelnemers en gepensioneerden. Dit komt onder andere door de lage rente. Ook het feit dat we steeds langer leven speelt mee én de steeds strengere wettelijke eisen waaraan het pensioenfonds moet voldoen.

Het bestuur van AVH heeft in 2019 gekeken of de pensioenen nu en in de toekomst niet beter af zijn bij een groter pensioenfonds. Dat bleek zo te zijn. Daarom heeft het bestuur van Bpf AVH destijds besloten om de pensioenen onder te brengen bij Pensioenfonds PGB. Deelnemers hebben bij dit fonds een beter perspectief, omdat het er financieel beter voorstaat en omdat er door de grotere omvang meer mogelijkheden zijn op het gebied van beleggen en dienstverlening.

Eerder poging tot overdracht 

De overgang naar Pensioenfonds PGB is eind 2019 stopgezet. Het bestuur van Bpf AVH vond de noodzakelijke verlaging op dat moment niet acceptabel. Aansluiten bij een groter fonds bleef wel een wens. Door de coronacrisis is de financiële positie van Bpf AVH, maar óók die van Pensioenfonds PGB erg veranderd. Daarom zijn beide partijen weer met elkaar in gesprek gegaan. Op donderdag 11 juni is besloten om de overgang weer in gang te zetten en op 17 juni is hiervoor een overeenkomst gesloten.

Pensioenen gaan omlaag 

Als Bpf AVH zelfstandig zou blijven bestaan lijkt een verlaging van de pensioenen in 2021 onvermijdelijk door wettelijke regels. De financiële situatie van het Bpf AVH is niet goed genoeg om alle pensioenen in de toekomst volledig te kunnen betalen. En voldoende herstel zit er de komende jaren nog niet in.

Kort na het besluit om de overgang opnieuw te starten volgde er nieuws over de uitwerking van het Pensioenakkoord. Minister Koolmees (sociale zaken) heeft gezegd dat het verlagen van de pensioenen minder of niet meer nodig is. Dit verandert echter niets aan de zorgelijke situatie bij Bpf AVH. Vooralsnog heeft dit geen invloed op het voorgenomen besluit tot overdracht. De kans blijft namelijk groot dat Bpf AVH volgend jaar of op een later moment de pensioenen toch moet verlagen. Bijvoorbeeld bij de invoering van het pensioenakkoord.

Bij een overdracht aan Pensioenfonds PGB gaan de AVH-pensioenen ook omlaag. Dat is nodig omdat zittende PGB-deelnemers geen nadeel mogen ondervinden van de overdracht van een financieel minder draagkrachtig pensioenfonds. De financiële positie van Bpf AVH is minder goed dan de financiële positie van Pensioenfonds PGB. Hoeveel lager de pensioenen precies uitvallen, is pas duidelijk op het moment van de overgang. De eerder genoemde wettelijke verlaging van de pensioenen gaat dan echter niet door.

Voordat het bestuur van Bpf AVH definitief besluit om wel of niet over te gaan naar Pensioenfonds PGB, worden beide scenario´s vergeleken.

Overgang nog niet definitief 

Het is mogelijk dat de overgang niet doorgaat. Bpf AVH blijft dan alsnog als zelfstandig pensioenfonds voortbestaan. Dat gebeurt als:

  1. toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) niet akkoord is met de overdracht.
  2. de verlaging van de pensioenen door de overdracht naar Pensioenfonds PGB hoger uitvalt dan de grenzen die door het bestuur van Bpf AVH zijn vastgesteld.

Bij de overgang naar Pensioenfonds PGB zijn ruim 900 ondernemingen in de agrarische en voedselvoorzieningshandel betrokken. Behalve de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen zullen ook bedrijfstakregelingen voor groothandels in groenten en, fruit, aardappelen, eieren en kaas overgaan.

Deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers en andere belanghebbende worden op de hoogte gehouden via de website van AVH bpfavh.nl/overstap. Ook ontvangen zij persoonlijk bericht als in september duidelijk is of de overdracht naar Pensioenfonds PGB wel of niet doorgaat.

Bron: Pensioenfonds PGB