GroentenFruit Huis

Akkoord bereikt over nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit

Geplaatst op 21 mei 2021

Graag wil u informeren dat er een akkoord is bereikt over een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. De vakbondsleden hebben ingestemd met het onderstaande onderhandelingsresultaat:

  1. Looptijd - 1 januari tot en met 31 december 2021
  2. Initiële loonsverhoging
    Per 1 juni 2021 worden de salarissen met 1,5% verhoogd.
  3. Modernisering cao-tekst
    Een protocolafspraak is gemaakt om de cao-tekst te moderniseren.

De loontabel per 1 juni 2021 en per 1 juli (aanpassing WML) zal z.s.m. worden opgesteld en er wordt naar gestreefd om deze binnen de aankomende twee tot drie weken te publiceren.