GroentenFruit Huis

Wim Rodenburg: soms moet je verder kijken dan je eigen omgeving en kaders

Geplaatst op 27 april 2020

Deze week was het de beurt aan Wim Rodenburg voor een kijkje in de werkzaamheden van medewerkers van GroentenFruit Huis. In deze periode staan die voor een groot deel in het teken van de gevolgen van het coronavirus, maar daarnaast gaan ook de overige werkzaamheden gewoon door. In onderstaand interview leest u meer over de werkzaamheden van Wim.

Wat is je functie binnen GroentenFruit Huis?

Binnen GroentenFruit Huis ben ik onder andere verantwoordelijk voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GMO, kwaliteitsstandaarden), fytosanitaire zaken bij de Nederlandse productie en onderhouden van ons Europese netwerk t.b.v. lobby/belangenbehartiging.

Wat doe je nu zoal op een dag?

Deze week had ik een Europees telefoongesprek met de Working Party Planthealth van COPA-COGECA. We maakte een rondje langs de aangesloten landen over de stand van zaken op het gebied van gewasbescherming. Het lijkt erop dat tijdens de coronacrisis in de meeste landen gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar blijven, dat geldt ook voor andere materialen die nodig zijn in de teelt.

Daarnaast heb ik met de gezamenlijke Europese brancheorganisaties (Frankrijk, Spanje en Italië) een korte mailwisseling gehad of we het schoolfruitprogramma kunnen bijsturen in deze coronacrisis. Er blijft immers Europees geld liggen en dat zou ingezet kunnen worden voor reclame en promotie gericht op jongeren. In Nederland mogen de voedselbanken nu het schoolfruit ontvangen. Op zich een mooie zaak, maar de hoeveelheid per klant van de voedselbank is veel te groot. Een voorstel om fruit gratis te verstrekken aan ziekenhuizen en instanties is sympathiek, maar mag natuurlijk niet ten kosten gaan van normale commerciële leveringen. 

Binnen de sector is door het ministerie van LNV gevraagd mee te denken over detaillering in de schaderegeling, de 600 miljoen euro waar tuinbouwbedrijven mogelijk aanspraak op kunnen maken als ze hun omzet hebben zien kelderen als gevolg van corona. We moesten onze input deze week aanleveren bij LNV. Daarom had ik deze week voor dag en dauw contact met onze directie om richting te bepalen in beleidskeuzes die we gaan maken. Ik zit in één van de twee Werkgroepen die het ministerie adviseren over invulling van de schaderegeling. Ook ging er een spoedmail uit naar de producentenorganisaties met meer informatie. Samen met mijn collega Wilco van den Berg ontsluiten we voor dit doel beschikbare cijfers als onderbouwing. 

Ook had ik nog een overleg met collega brancheorganisaties Plantum en Glastuinbouw Nederland over TOBRFV. We bereidden een bestuurlijk overleg voor en kijken naar toekomstige wetgeving. Daarnaast had ik nog een afstemming met de collega's van de zusterorganisaties met wie het uitstekend samenwerken is. 

In de avond bereid ik me zo nu en dan nog even voor op een gesprek dat de volgende dag plaatsvind, zo was het deze week een gesprek met LNV en ACM (Autoriteit Consumenten en Markt). Het lijkt erop dat de zuivelsector het Europese crisiskartel artikel 222 van stal heeft gehaald. Daarmee lijkt productiebeperking mogelijk. Dit zou interessant kunnen zijn als er sprake is van overaanbod van bepaalde producten. 

Heb je nog een belangrijke boodschap die je wilt meegeven aan de lezers?

Soms moet je verder kijken dan je eigen omgeving en kaders, mijn Italiaanse collega was nogal kritisch op de houding van onze minister van Financiën. Vanuit zijn standpunt gezien logisch, maar het heeft ook wel direct effect op de te maken keuzes voor groenten en fruit waar wij dan samen over praten. 


Lees alle artikelen op de pagina 'Inkijk werkzaamheden werkgroep coronavirus' van GroentenFruit Huis.