GroentenFruit Huis

Subsidieregelingen nodig om verduurzaming te kunnen doorzetten

Geplaatst op 3 november 2022

De impact van de energiecrisis op verschillende bedrijven hangt voor een groot deel samen met bedrijfsactiviteiten en energiecontracten. Een aantal bedrijven zet verduurzaming versneld in gang, een minderheid ziet zich genoodzaakt de inspanningen om te verduurzamen te staken. In haar lobby richt GroentenFruit Huis zich hoofdzakelijk op financiële maatregelen die de verduurzaming kunnen versnellen nu blijkt dat de meeste bedrijven niet in aanmerking komen voor de geboden TEK-regeling.

GroentenFruit Huis hield onlangs een enquête onder haar leden om de gevolgen van de stijgende energiekosten voor de verschillende soorten bedrijven in kaart te brengen.

Uit de respons blijkt dat de gevolgen voor bedrijven uiteenlopend zijn. Er zijn grote verschillen in prijsstijging voor elektra en gas, afhankelijk van de afgesloten contracten en de looptijd hiervan. Bedrijven die veel gebruik maken van diesel, hebben met prijsstijgingen te maken van 20% tot 25%. Over het algemeen hebben voor 2023 weinig bedrijven hun energievolume gecontracteerd tegen vaste prijzen. Kanttekening bij bovenstaande resultaten is de respons van slechts rond de tien procent.

Kostprijs 40 procent hoger

Naast grote verschillen in prijsstijgingen voor elektra en gas, is er een groot verschil in mogelijkheden om de hogere kosten door te berekenen aan afnemers. Dit varieert van alles tot niks kunnen doorberekenen waarbij in de meeste gevallen maximaal de helft van de prijsstijging wordt doorberekend. Het aandeel van de energiekosten in de totale kostprijs hangt sterk samen met de bedrijfsactiviteiten. Meerdere bedrijven geven aan dat hun kostprijs tot 40 procent is toegenomen door stijging van energiekosten. Op basis van de resultaten zien we een gemiddelde kostprijsstijging van 10% tot 15%. Winstmarges worden hierdoor snel opgesoupeerd met als resultaat: verliezen als de  prijsstijging niet doorberekend kan worden aan de afnemers. Een aantal bedrijven voorziet op korte termijn liquiditeitsproblemen.

Versnellen of afremmen

Uit de enquête blijkt dat de energiecrisis bij de meeste respondenten aanleiding is om verduurzamingsplannen versneld uit te voeren. Een minderheid van de bedrijven heeft echter aangegeven dat zij hun plannen voor verduurzaming in de ijskast hebben gezet vanwege het ontbreken van financiële middelen.

Inzet op subsidieregelingen

De lobby van GroentenFruit Huis richt zich de komende tijd op:

  • Verbeteren van steunpakketten, rekening houdend met een gelijk speelveld binnen de EU.
  • Inventarisatie van beschikbare subsidieregelingen te benutten voor verduurzaming op het bedrijf door o.a. energiebesparende/opwekkende technieken.

Inzake verduurzaming ziet GroentenFruit Huis twee sporen:

  • Technische investeringen die bijdragen aan verduurzaming
  • Tips voor energie-optimalisatie op basis van best practices. Hier kan direct mee worden gestart.

GroentenFruit Huis organiseert een ledenbijeenkomst zodra meer informatie beschikbaar is.