GroentenFruit Huis

PlantNet International: samenwerking in plantaardige sector

Geplaatst op 18 juni 2021

Om de internationale marktpositie van Nederland op de groeiende wereldmarkt voor plantaardige producten en greenhouse technologie te versterken, gaan brancheorganisaties uit de verschillende sectoren nauwer samenwerken onder de nieuwe naam PlantNet International. Nederland is op de groeiende wereldmarkt voor plantaardige producten en greenhouse technologie, in al haar facetten, wereldwijd toonaangevend. Onder de juiste voorwaarden en met gericht beleid kan die die rol verder uitgebouwd worden, waarmee het een belangrijke stimulans wordt gegeven aan de Nederlandse economie.

Om bovenstaande ontwikkeling te versterken intensiveren de plantaardige brancheorganisaties met de oprichting van PlantNet International hun onderlinge samenwerking. Tot deze organisatie zijn toegetreden: GroentenFruit Huis (groente en fruitketen), Plantum (veredeling en uitgangsmateriaal), Royal Anthos (bloembollen en boomkwekerij), VGB (bloemisterij), NAO (aardappelen) en AVAG (greenhouse technologie). Gezamenlijk vertegenwoordigen zij het nationaal en internationaal opererende bedrijfsleven dat zorgdraagt voor een omzet van ongeveer 30 miljard euro per jaar waarvan het merendeel op exportmarkten.

PlantNet International is de rechtsopvolger van Greenport Holland. PlantNet International richt zich op sector overschrijdende vraagstukken. Het gaat dan om handelsbevordering, wegnemen van handelsbelemmeringen (o.a. fytosanitair), keuringen en het toezicht op keuringen. Maar ook andere onderwerpen zoals de internationale opdracht van de Topsectoren, duurzaamheid in afzetgerichte vraagstukken, internationaal betalingsverkeer en arbeidsmarktbeleid.

Als vertegenwoordiger van het internationaal opererende plantaardige bedrijfsleven, ziet PlantNet International zich als collectief aanspreekpunt voor zaken die gehele plantaardige handelssector aangaan.

Meer informatie 

Tot voorzitter is benoemd Henk Westerhof (Royal Anthos). Gert Mulder is aangetrokken als secretaris.

Voor nadere toelichting kunt u zich wenden tot de voorzitter (025-2535080). Per e-mail kunt ons bereiken op info@plantnet.international

Bron: PlantNet International