GroentenFruit Huis

Minister Adema maakt kennis met plantaardige tuinbouwsector

Geplaatst op 15 maart 2023

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Piet Adema, bezocht maandag 13 maart - op uitnodiging van PlantNet International - veredelingsbedrijf Enza Zaden. Doel van het bezoek was om de minister te informeren over de toonaangevende rol van Nederlandse bedrijven in de plantaardige sector in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Tegelijkertijd werd de gelegenheid aangegrepen om enkele zorgen te delen omtrent behoud van de concurrentiepositie van Nederland in het mondiale speelveld.

        Afbeelding gemaakt door Pieter Prins Fotografie

Vertegenwoordigers van Enza Zaden en PlantNet International (GroentenFruit Huis, AVAG, VGB, NAO, Plantum en Anthos) spraken tijdens een rondetafelgesprek met de minister over de samenwerking tussen het ministerie en de bij PlantNet aangesloten brancheorganisaties met een handelsbelang, die moet bijdragen aan het versterken van de wereldwijde concurrentiepositie. Daarnaast is gesproken over nieuwe veredelingstechnieken, inspanningen op het gebied van het verduurzamen van de plantaardige sector, innovatie in techniek en het belang van een gelijk Europees speelveld. 

Ongelijk speelveld

Algemeen directeur Janine Luten vertegenwoordigde ketenorganisatie GroentenFruit Huis tijdens deze bijeenkomst en stelde enkele belangrijke onderwerpen aan de orde die behoud van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in de weg staan. Zo ging zij in op een ongelijk speelveld in de Europese Unie door protectionisme van zuidelijke lidstaten. Ook waarschuwde ze voor het verdwijnen van de import van biologische producten naar andere lidstaten, als gevolg van hogere keuringskosten en vertragingen in levering door de Nederlandse interpretatie van de kwaliteitseisen en daaraan gekoppelde keuringen. 

Tevens stelde ze de vraag of de toezichtsketen in Nederland haar doel niet voorbij schiet door de keuze van het hanteren van een kostprijsmodel en het strikt uitvoeren van de wetten van Europa? Wet- en regelgeving vanuit Brussel op het gebied van kwaliteit wordt door de lidstaten verschillend uitgevoerd door de Europese landen. Hier is geen toezicht op vanuit Europa, zoals bijvoorbeeld bij fyto wel het geval is. Hierdoor ontstaat er een ongelijk speelveld binnen Europa. Wat nadelig is voor de Nederlandse concurrentiepositie.

Daarbij benadrukte ze dat we met groenten en fruit een gezond en duurzaam product in handen hebben waarbij de overheid een gezond ondernemersklimaat voor de hele keten zou moeten faciliteren. Alle schakels in de keten hebben elkaar hard nodig. Als laatste pleitte ze ervoor dat LNV voor wat betreft de ondersteuning van activiteiten op het gebied van gezondheid niet altijd moet doorverwijzen naar het ministerie van VWS. "Met groenten en fruit hebben we goud in handen als het gaat om een duurzame en gezonde keuze voor de maatschappij".

Over PlantNet International 

PlantNet International vertegenwoordigt de versketen van teler tot retail in de plantaardige sector en de kastechnologie en is collectief aanspreekpunt voor sector-overschrijdende aangelegenheden.