GroentenFruit Huis

Janine Luten volgt Gert Mulder op als directeur

Geplaatst op 12 juni 2020

Per 1 oktober a.s. volgt Janine Luten algemeen directeur Gert Mulder op. Zij vormt dan samen met Richard Schouten het directieteam van GroentenFruit Huis. Luten is momenteel algemeen directeur bij ZuivelNL.

"We zijn bijzonder blij in Janine Luten een waardig opvolger te hebben gevonden voor Gert Mulder", aldus Kees Wantenaar, voorzitter GroentenFruit Huis. "Met groot enthousiasme en kennis van zaken heeft zij te kennen gegeven zich te willen inzetten voor GroentenFruit Huis. Haar brede ervaring in de agrarische sector, ook op het terrein van belangenbehartiging, geven ons het vertrouwen dat met Janine Luten de vereniging ook na vertrek van Gert Mulder verder uitgebouwd wordt."

Luten studeerde Tuinbouw en Marktkunde & Marktonderzoek aan Wageningen Universiteit. Zij werkte onder andere bij Flora Holland, bekleedde diverse functies bij kenniscentrum Aequor en was directeur van Wageningen Academy tot ze in 2019 directeur werd bij ZuivelNL. "Deze kans doet zich nu voor", zegt Luten. "Ik neem, weliswaar met pijn in mijn hart, afscheid van de zuivelsector om te kunnen terugkeren naar de plantaardige sector waar ik van jongs af aan  een enorme passie voor heb. Dit in combinatie met een dynamische internationale markt, maakt het voor mij een kans die ik niet voorbij kon laten gaan." 

Gert Mulder neemt tijdens de ALV van GroentenFruit Huis op 29 september a.s. afscheid als algemeen directeur van GroentenFruit Huis. De ALV is vanwege de coronacrisis uitgesteld van mei naar september.