GroentenFruit Huis

GroentenFruit Huis tegen wietteelt in combinatie met voedingstuinbouw

Geplaatst op 24 februari 2017

Deze week heeft de Tweede Kamer bij meerderheid besloten de wietteelt in Nederland te legaliseren. Verdere besluitvorming door de Eerste Kamer zal uitwijzen of dit ook realiteit wordt.

GroentenFruit Huis meent dat het onwenselijk is wietteelt te combineren met de productie van groenten en fruit in één en dezelfde productieomgeving en dringt er bij het ministerie van EZ op aan dit op te nemen in het vergunningstelsel.

“De associatie van de teelt van een grondstof voor drugs in dezelfde kassen waarin groenten en fruit worden geproduceerd is ongewenst”, aldus Richard Schouten, directeur GroentenFruit Huis. “Consumenten en ook retailers, nationaal en internationaal, zullen grote bezwaren hebben bij het idee dat de teelt van gezonde groenten en fruit in dezelfde omgeving plaats vindt waar wiet kan worden geteeld.”

Op dit moment is het lastig voor de sector om een verbod af te dwingen voor de teelt van wiet tussen gewassen voor consumptie. GroentenFruit Huis zal middels een brief aan staatssecretaris Van Dam, die ook verantwoordelijk is voor landbouw, aandringen bij de verdere formulering van de plannen rondom de legalisering van de teelt van wiet, om de combinatie van wietteelt en voedingstuinbouw op dezelfde locatie te verbieden.