GroentenFruit Huis

GroentenFruit Huis publiceert Jaarverslag 2020: stap voorwaarts in gedenkwaardig jubileumjaar

Geplaatst op 16 juni 2021

GroentenFruit Huis komt op voor de belangen van bedrijven in de groente- en fruitsector. Importeurs, snijderijen, producentenorganisaties, logistieke dienstverleners en iedere schakel in de groente- en fruitketen, samen vormen we de wereldspeler in groenten en fruit en zorgen we dagelijks voor verse groenten en fruit voor de consument binnen en buiten Nederland.

Na de online Algemene Ledenvergadering van GroentenFruit Huis, gehouden op dinsdag 15 juni jl., publiceerde GroentenFruit Huis haar Jaarverslag 2020. Met een bloemlezing van de belangrijkste activiteiten die in 2020 door GroentenFruit Huis werden opgepakt waaronder uiteraard acties als gevolg van het coronavirus en de Brexit. U leest het (online) in ons nieuwe jaarverslag 2020 GroentenFruit Huis. Ook zijn er enkele hard-copy exemplaren beschikbaar.


Voorwoord Jaarverslag 2020 door voorzitter Kees Wantenaar 

Het jaar 2020 en corona zijn voor altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze pandemie bepaalt tot op de dag van dit schrijven onze handel en wandel. In no time stond ons sociale leven stil. Onzekerheid, beperkingen, aanpassen en inspelen op nieuwe situaties werden het nieuwe normaal. Consumenten zochten daarbij ook houvast in gezonde producten. Voor het ene bedrijf maakte dat 2020 tot een topjaar. Terwijl leveranciers aan foodservice zware klappen kregen door het sluiten van horeca, scholen en bedrijfsrestaurants. Het was tevens het jaar waarin bijeenkomsten en beurzen werden afgelast en we ons in stroomversnelling de kunst van online ontmoeten meester maakten. Na een jaar van hoofdzakelijk online en op afstand werken, ervaren we aan de ene kant efficiency, tegelijkertijd missen we echte ontmoetingen.

Vanaf het prille begin waarop de pandemie voet aan de grond kreeg in Nederland, was het GroentenFruit Huis crisisteam actief. Geholpen door de andere medewerkers hield het team de stroom aan nieuwe informatie bij, filterde deze op belang voor de leden en deelde alle kennis via het ledenportaal. Tegelijkertijd werd bij de leden schade als gevolg van het wegvallen van markten geïnventariseerd en deelgenomen aan diverse overlegstructuren, zoals binnen VNO-NCW, in Greenport-verband en direct met de overheid. De samenwerking leidde tot het instellen van een noodfonds van 600 miljoen euro voor sierteelt, aardappelen en leveranciers aan foodservice in de voedingstuinbouw. Helaas bood deze regeling maar voor een beperkt deel een tegemoetkoming aan de leden die het hardst geraakt werden. Succesvol was het overleg via VNO-NCW, waarbij door GroentenFruit Huis de kredietproblematiek werd aangekaart en er een garantiefonds in het leven werd geroepen.

In 2020 maakten velen van ons voor het eerst in ons leven kennis met hamsterwoede en lege schappen. Beelden van consumenten met karren vol toiletpapier, maar ook lege groente- en fruitschappen in supermarkten staan op ons netvlies. Samen met het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) initieerde GroentenFruit Huis de campagne 'Zorgt u voor elkaar? Zorgen wij voor uw groenten en fruit'. In heel korte tijd mobiliseerden we, samen met een groot deel van onze leden, menskracht en middelen. Het resultaat was boven verwachting. De reikwijdte was enorm met uitingen in een landelijk dagblad, tv- en radiospots op de publieke omroep, vrachtauto's, led-schermen en vele uitingen via social media. Het zorgde voor trots op onze sector.

De consumptie van groenten en fruit kende gemiddeld vier procent groei. Groeicijfers die nog jaren zo moeten blijven om in de buurt te komen van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit die past in een gezonde leefstijl. We kunnen zeker constateren dat de aandacht voor gezondheid en de rol die groenten en fruit spelen in een gezonde leefstijl, is gegroeid.

Voor GroentenFruit Huis was 2020 ook het jaar waarin we ons eerste jubileum vierde. Het jaar waarin de fusie van Frugi Venta Vermogen met GroentenFruit Huis en de integratie van DPA in GroentenFruit Huis per 1 januari 2021 werd beklonken. In vijf jaar tijd zijn we er in geslaagd verder te bouwen op het sterke fundament onder GroentenFruit Huis. We kunnen concluderen dat de 'architecten' die zich in de afgelopen vijf jaar hebben bezig gehouden met de 'bouw' van GroentenFruit Huis, goed werk hebben geleverd. Er staat een solide huis dat volop ruimte biedt om verder in te richten en te verfraaien. Vanaf hier bedank ik alle leden en medewerkers die hier een bijdrage aan hebben geleverd.

Tijdens de zomermaanden leek corona terrein te verliezen en kregen we een deel van onze vrijheden terug. Dat was aanleiding om toe te werken naar een feestelijke Algemene Ledenvergadering (ALV) in de Fokker Terminal Den Haag in september. Een ruime locatie om de welbekende 1,5 meter te kunnen garanderen met de mogelijkheid eventueel te kunnen schakelen naar digitaal. En dat bleek nodig. De ALV werd afgeschaald naar een bijeenkomst alleen voor leden. Gasten en relaties konden via een livestream meekijken. Op deze bijeenkomst namen we afscheid van algemeen directeur Gert Mulder. Hij werd bedankt voor zijn bijdrage en visie om de vereniging te brengen waar ze nu staat. Zijn opvolger Janine Luten, maakte haar opwachting. Lees meer hierover op pagina 58.

Maar er was veel meer! De cao werd verlengd, (internationale) netwerken werden uitgebreid en benut, er was veelvuldig contact met de overheid en diverse stakeholders en het Dashboard Marktinformatie is opgeleverd. Dit laatste maakt de kennis op het gebied van marktinformatie beter inzichtelijk voor de leden.

En dan de Brexit. De onzekerheid van een deal of geen deal, hing bijna het hele jaar in de lucht. Ondertussen waren de voorbereidingen in volle gang. Gesprekken met de overheid, de ambassade in Londen en onze Britse zusterorganisatie waren aan de orde van de dag. In nauw overleg met onder andere KCB, NVWA en douane werden procedures voorbereid om de doorstroming richting het Verenigd Koninkrijk (VK) soepel te laten verlopen. Minstens zo belangrijk als goed overleg met de diverse stakeholders was de informatievoorziening naar de leden. Hiervoor werd een speciale pagina in het ledenportaal ingericht, Brexit nieuwsbrieven verzonden en diverse webinars gehouden. Daarnaast stond Brexit en de gevolgen hiervan voor de groente- en fruitsector volop in de belangstelling van de pers. Regelmatig konden we een beroep doen op een aantal leden met grote belangen in het VK die de pers te woorden wilden staan, telefonisch, voor de radio of de camera.

Een ontwikkeling die al een tijdje in gang was gezet is de aandacht voor duurzaamheid. Of het nu gaat om teeltmethoden, transport, bedrijfsgebouwen, verpakkingen of inzet van arbeid. Bij alles is van belang dat het gebeurt op een duurzame wijze. Europees gezien werd hier in 2020 invulling aan gegeven met het publiceren van de Green Deal en de daarbij behorende Farm to Fork strategie. Verdere verduurzaming is de kern van de Green Deal. GroentenFruit Huis staat volledig achter verdere verduurzaming van de keten. Daarbij vinden we het als organisatie belangrijk om te benadrukken dat er diverse wegen zijn om te verduurzamen. Groei van het biologisch areaal en andere initiatieven zoals On the way to Planet Proof, SIFAV 2025 en het ontwikkelingen van de Hortifootprint Category Rules.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. In plaats daarvan nodig ik u uit kennis te nemen van de verdere inhoud van dit jaarverslag. Op die manier krijgt u een goed beeld van onze activiteiten en netwerken. Rest mij alleen nog u een goede gezondheid en een gezond ondernemingsperspectief toe te wensen!

Kees Wantenaar 
Voorzitter GroentenFruit Huis