GroentenFruit Huis

GroentenFruit Huis Impact Award 2023 voor Paul van de Kruijs

Geplaatst op 20 april 2023

GroentenFruit Huis reikt in 2023 voor de eerste maal de GroentenFruit Huis Impact Award uit aan een medewerker van één van haar leden. Deze award is voor een persoon binnen onze ledengroep, die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de sector ofwel het verschil heeft gemaakt in het belang van alle leden.

De GroentenFruit Huis Impact Award 2023 wordt dit jaar uitgereikt aan Paul van de Kruijs, financieel directeur Frankort & Koning en voorzitter van de cao-commissie.

Criteria voor de GroentenFruit Huis Impact Award:

  • Het moet gaan om een persoon
  • Deze persoon is werkzaam bij een van de aangesloten leden
  • Deze persoon heeft zich op bijzondere wijze belangeloos ingezet voor de sector waarmee hij/zij het verschil heeft gemaakt in het belang van alle leden
  • Dit heeft geresulteerd in een betekenisvol concreet resultaat

Naast alle inspanningen om tot een cao te komen, zowel vorig jaar, als voor 2023, wat in deze uitdagende economische tijden zeker geen sinecure is, levert Paul van de Kruijs een bijdrage binnen diverse cao-projecten. In het bijzonder aan het project 'een heldere uitleg van de cao', waar hij inmiddels ruim een jaar aan meewerkt. Met bijna tweewekelijkse sessies van ruim drie uur en een aanzienlijke reistijd, is dit een serieuze tijdsinvestering van zijn kant. Dit project leidt er uiteindelijk toe dat de cao helder en begrijpelijk kan worden uitgelegd en dat het tot een eenduidige uitvoering van de cao komt. 

Paul heeft als voorzitter de afgelopen twee jaar een bijzonder impactvolle bijdrage geleverd die startte op het moment dat hij aantrad als voorzitter en hij zijn visie deelde over  de cao en de onderhandelingen. Daarvoor was hij al cao-commissielid. In zijn beleving ontbrak er een structurele agenda, zaten werkgevers en vakbonden ieder op een ander spoor, waarbij werkgevers onder druk van lage marges beperkte bewegingsruimte hebben en werknemers juist graag meer loon ontvangen, maar weinig beeld hebben bij wat er nog meer mogelijk of noodzakelijk is.  De kernvraag die Paul voorlegde luidde, hoe wij als sector aantrekkelijk blijven voor werknemers in de huidige, uitdagende arbeidsmarkt. Daar hoort een passende beloning voor arbeid bij, maar dat alleen volstaat niet meer. 

Daar waar GroentenFruit Huis haar koers zette richting een gezonde generatie en haar vijf ambities formuleerde, zette Paul in om, samen met de vakbonden, uit te stralen dat wij samenwerken aan de gezondste sector. Bij de gezondste sector horen aantrekkelijke werkgevers en financieel gezonde bedrijven, maar ook gezonde en gemotiveerde werknemers.

Paul heeft dit, samen met de commissieleden, een plek gegeven binnen de cao-onderhandelingen. Zo is het thema duurzame inzetbaarheid onderdeel geworden van de cao, maar bovenal is het zeer waardevol dat er structureel contact is gelegd met de vakbonden over deze thema's. De vakbonden waarderen dit initiatief en de relatie met de vakbonden is zeer goed te noemen. Dit komt mede door de heldere, open, eerlijke en vooral menselijke manier van onderhandelen die Paul als voorzitter met zich meebrengt.

Paul is enorm betrokken en tilt het geheel naar een hoger plan. Daarom spreekt GroentenFruit Huis publiekelijk haar waardering naar hem uit. Immers doet hij dit niet uit eigen belang, maar volledig in het belang van de hele sector.