GroentenFruit Huis

FytoCompass geeft inzicht in fytosanitaire risico’s

Geplaatst op 21 maart 2019

Vandaag is tijdens het PlantgezondheidEvent van Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw het FytoCompass gelanceerd. Sjaak van der Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland, Gert Mulder, directeur GroentenFruit Huis en Anneke van Dijk, specialist plantgezondheid/fytosanitair beleid LTO Nederland, zetten met een druk op de knop het FytoCompass live. De website biedt ondernemers informatie over ziekten en plagen, ook kunnen ze een Fytosanitaire RisicoInventarisatie en -Evaluatie (F-RIE) maken. Dit draagt bij aan een betere bewustwording van fytosanitaire risico’s. “Dit leidt uiteindelijk tot versteviging van de marktpositie van Nederland en marktuitbreiding”, aldus Sjaak van der Tak.

“Iedere plaag of ziekte start klein, maar kan grote gevolgen hebben voor individuele bedrijven en/of voor de sector als geheel”, aldus Gert Mulder van GroentenFruit Huis. “Import en export spelen een dominante rol in de Nederlandse land- en tuinbouw. We moeten de risico’s dus zoveel mogelijk inperken.” Incidenteel zijn er uitbraken van quarantaine organismen. Soms wordt daarbij één ondernemer geraakt, soms een groter deel van de keten. “Het is belangrijk dat ondernemers zich bewust zijn van de fytosanitaire risico’s die ze lopen zowel voor hun eigen bedrijf als voor andere bedrijven, ook al hebben zij soms andere gewassen”, aldus Anneke van Dijk. 

Betere bewustwording 

Om bedrijven te helpen de bewustwording in relatie tot fytosanitaire risico’s te vergroten, hebben land- en tuinbouworganisaties namens hun leden met hulp van de overheid het FytoCompass ontwikkeld. Dit is een website met achtergrondinformatie en vragenlijsten waarmee fytosanitaire risico’s in kaart worden gebracht. Het gebruik van deze F-RIE leidt tot een betere bewustwording en aanpassing van handelen waardoor het risico op een incident voor de ondernemer en de hele keten wordt verkleind. Dit alles onder het credo: Voorkomen is beter dan genezen! 

Collectief denken en handelen 

Belangenorganisaties uit de land- en tuinbouw houden de website up to date. Deze brede samenwerking vanuit de hele keten maakt dit initiatief uniek en waardevol. De website stimuleert bewustwording van denken en handelen in belang van het collectief. FytoCompass biedt naast de risico-inventarisatie, alerts bij risico’s, nieuws over actuele vondsten en een kennisbank met informatie over plagen, ziekten, protocollen, ect. Iedere ondernemer kan via Mijn FytoCompass op de website een profiel aanmaken en direct starten met invullen van de vragenlijsten.