GroentenFruit Huis

Eurosceptische en groene partijen winnen Europese verkiezingen

Geplaatst op 27 mei 2019

De voorlopige uitkomsten van de verkiezingen voor het Europees Parlement laten winst zien voor de anti-Europese en groene partijen ten koste van de sociaaldemocratische en christendemocratische partijen. De christendemocraten en de sociaaldemocraten verliezen hun gezamenlijke meerderheid waardoor zij op zoek moeten naar nieuwe medestanders. 

Zo gingen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk respectievelijk het Rassemblement National (23,3%) van Marine le Pen en de Brexit Party (31,6%) van Nigel Farage er met de winst vandoor. Tegelijkertijd verdubbelde het aantal stemmen voor de Groenen in Duitsland naar ruim 20%. Toch lijkt een politieke aardverschuiving uit te blijven. In Nederland ging, tegen de verwachtingen in, de PvdA er met de winst vandoor. Welke parlementsleden invulling zullen geven aan de 26 Nederlandse zetels van de 751 zetels wordt pas definitief duidelijk als later deze week ook de voorkeursstemmen bekend worden gemaakt.

Steun bij meer partijen

Voor de groente- en fruitsector houdt het verlies van de christen- en sociaaldemocraten in ieder geval in dat er voor het behalen van successen op de Brusselse dossiers bij meer partijen steun moet worden gezocht dan in de afgelopen vijf jaar het geval was. Daar zijn zowel voor- als nadelen aan verbonden voor wat betreft het lobbyproces. Welke kant het uit zal gaan is sterk afhankelijk van het aantal verkozen Nederlandse Europarlementsleden wat zitting zal nemen in de parlementaire commissies die voor de sector het meest relevant zijn: comAGRI(land- en tuinbouw), comENVI (milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid), en comINTA (internationale handel). In de komende weken zal er volop worden onderhandeld over de verdeling van de posities in de genoemde commissies waarbij ook de persoonlijke voorkeuren van de Parlementsleden een belangrijke rol spelen. Begin juli zal duidelijk worden wat de uitkomst is van de onderhandelingen wanneer de werkzaamheden van het Parlement weer worden hervat.  

Klik op de presentatie voor meer informatie.

Kandidaat-Europarlementsleden Huitema, Ruissen en Schreijer-Pierik zo goed als zeker van zetel

Kandidaat- Europarlementsleden Bert-Jan Ruissen (SGP/CU), Annie Schreijer-Pierik (CDA), Jan Huitema (VVD) lijken zo goed als zeker van een zetel in het Europees Parlement. Via social media lieten de drie kandidaten weten respectievelijk 44.000, 112.00 en 115.000 stemmen te hebben behaald. 

Huitema, Schreijer-Pierik en Ruissen gaan alle drie voor een positie in de parlementscommissie voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (comAGRI) waarin veelal voor de tuinbouw relevante besluiten worden genomen. Alle drie de kandidaten gingen vlak voor de de Europese verkiezingen, die van 23 mei t/m 26 mei plaatsvonden, mee op werkbezoek met GroentenFruit Huis. Dat gold ook voor Rob Roos van Forum voor Democratie die op nummer twee van de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen stond. Het is echter nog onduidelijk hoeveel stemmen hij heeft gehaald en of hij definitief plaats zal nemen in één van de commissies die relevant zijn voor de tuinbouw. Op 4 juni maakt de Kiescommissie de officiële uitslag bekend.

EU land- en tuinbouwdebat van donderdag 16 mei jl. 

Op 16 mei vond het EU land- en tuinbouwdebat plaats in Den Haag waarbij acht kandidaat Europarlementariërs met elkaar in debat gingen over belangrijke onderwerpen voor onze sector. Hieronder ziet u een samenvatting (20 min).