GroentenFruit Huis

Europese Commissie publiceert langverwachte studie over New Genomic Techniques

Geplaatst op 30 april 2021

De Europese Commissie heeft op 29 april jl. een langverwachte studie gepubliceerd over de toepassing van New Genomic Techniques (NTG). In deze studie zijn ook plantveredelingsmethodes zoals CRISPR-Cas meegenomen. De Europese Commissie stelt voor om mogelijk een nieuw wetgevend kader te introduceren ten behoeve van de toepassing van NGT's omdat de huidige Europese GMO-verordening niet toereikend wordt geacht. Hoe nieuwe wetgeving er uit zou moeten zien, wordt niet duidelijk. De opdracht voor de studie werd 1,5 jaar geleden gegeven door de Europese Raad aan het voedselveiligheidsdepartement (DG SANTE) van de Commissie. Volgens het rapport brengen de onderzochte methodes geen specifieke veiligheidsrisico's met zich mee, maar vormen met name ethische bezwaren een probleem voor de toepassing.

De Commissie geeft in de studie aan dat het niet zo kan zijn dat voor dezelfde producten met dezelfde risiconiveaus er wel verschillen zijn voor wat betreft het regelgevend toezicht. De Commissie pleit daarom ook voor vervolgonderzoek om te bepalen of aanpassing van bestaande wetgeving noodzakelijk is. Als het antwoord op die vraag 'ja' luidt, dan zou er ook moeten worden gekeken naar welke beleidsinstrumenten concreet nodig zijn. Een nieuw wetgevend kader omtrent de toepassing van NGT's zou in ieder geval moeten bijdragen aan een verduurzaming van de voedselketen zoals de Europese Commissie ook in de Green Deal heeft beschreven. Volgende maand gaat de Landbouwraad in gesprek over de uitkomsten van de studie waar het zelf de opdracht toe gaf.

Eind 2018 werd door het Europees Hof besloten dat nieuwe veredelingstechnieken streng dienen te worden gereguleerd onder de GMO-verordening. Echter drongen de Europese lidstaten via de Europese Raad aan op verder onderzoek naar de wettelijke mogelijkheden omdat de nieuwe veredelingstechnieken volgens verschillende lidstaten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van weerbare rassen en de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU. Dit belang wordt nu ook door de Europese Commissie onderschreven.

GroentenFruit Huis vindt het belangrijk om op een verantwoordelijke wijze te kijken naar de inzet van Nieuwe Veredelingstechnieken als onderdeel van duurzame landbouw en Integrated Pest Management (IPM). Daar hoort bij als uitgangspunt dat gezond uitgangsmateriaal altijd belangrijk is om een goede teelt te starten. Nieuwe Veredelingstechnieken kunnen bijdragen aan de beschikbaarheid van sterker uitgangsmateriaal, zaden en planten waar de producenten in Europa gebruik van kunnen maken in hun IPM teelt.