GroentenFruit Huis

Duitsland past inreisregels aan, uitzondering doorreis en goederentransport

Geplaatst op 5 april 2021

In de nacht van maandag 5 april op dinsdag 6 april past Duitsland het reisadvies aan voor reizigers vanuit Nederland. Bij vertrek naar Duitsland is registratie nodig en een negatieve testuitslag van niet ouder dan 48u. Er geldt een uitzondering voor personen die op doorreis zijn of transport van goederen/personen als transport/doorreis minder dan 72u duurt.

Welke regels gaan gelden?

Federale regels

Aanmeldverplichting: wie Duitsland inreist, moet zich registreren via www.einreiseanmeldung.de Uitzonderingen zijn: verblijf van minder dan 24 uur of vervoer van goederen en of personen als het minder dan 72 uur duurt.  
Testverplichting: inreizenden moeten over een testresultaat beschikken dat op z’n hoogst 48 uur oud is. Uitzonderingen: (1) doorreis en (2) transport van goederen en/of personenverkeer als het minder dan 72 uur duurt. 

Uitwerking deelstaten

Deelstaten mogen de federale regels aanpassen maar niet schrappen. De deelstaatregelgeving (een zogeheten Allgemeinverfügung) zal regels bevatten voor een breed aantal categorieën grensgangers; naast grenswerkers en -studenten ook ander noodzakelijk verkeer, zoals partners, mantelzorgers, co-ouders. Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen zullen zo veel mogelijk aansluiten op regels die andere deelstaten met grensregio’s al hebben ingevoerd, zoals Rijnland-Palts. De Allgemeinverfügung gaat in op hetzelfde moment als het federale besluit.

Zoals het er nu naar uitziet, gelden de volgende uitzonderingen:
1) In plaats van 48 uur zijn tests waarschijnlijk 72 uur geldig (dus circa 2 keer per week voor werkenden). Zodat je je op vrijdagmiddag kan laten testen en op maandag nog naar Duitsland toe kan reizen met een geldige test.
2) Testen mogen ook in Duitsland bij de werkgever worden gedaan.

  • Drie typen certificaten zijn toegestaan voor de corona-uitslag. 1) PCR, 2) sneltest 3) onder toezicht gemaakte zelftests, bv bij werkgevers. Voor certificaten geldt dat deze ook in eigen land goedgekeurd moet zijn.
  • De verantwoordelijkheid voor het testen ligt bij de werkgever. Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Ook in Nederland wordt zelftesten bij werkgevers (onder toezicht) ondersteund.
  • Het is zaak om te zorgen voor een verklaring die wordt geaccepteerd. Uitgangspunt is zo eenvoudig mogelijk. Volgens federale wet kan een certificaat niet in het Nederlands zijn, maar moet het in het Engels, Duits of Frans. Certificaten mogen in digitale vorm.
  • Er zullen geen grenscontroles plaatsvinden door de federale politie, controles op testbewijzen binnen Duitsland zijn steekproefsgewijs.
  • Het advies is dat een grenspendelaar een document bij zich draagt dat bewijst dat hij of zij voor werk onderweg is, en daarom binnen de ruimere regels valt voor de testverplichting.
  • In het geval van urgente reparaties of onderhoud kan het beste een sneltest worden gedaan waarop snel een resultaat komt.
  • De regels voor quarantaine blijven ongewijzigd. Hoogstens vervalt de mogelijkheid om je in Nedersaksen na 5 dagen ‘vrij’ te testen.
  • Daarnaast zal de Duitse overheid zelf informatie beschikbaar stellen: de federale regering, maar ook de regeringen van Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen (specifiek bij de corona-informatie van deze deelstaten). Ook de Duitse ambassade zal informatie beschikbaar stellen. Naar verwachting zal deze informatie ook in het Nederlands beschikbaar komen.
  • Tot slot zal de rijksoverheid waarschijnlijk ook nadere informatie publiceren. https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/duitsland

De huidige Nederlandse regels en adviezen (zoals het advies over ontraden van niet-noodzakelijke reizen) blijven ongewijzigd.

Deze informatie is voorlopig van aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Waar is relevante informatie beschikbaar? 

  • Daarnaast zal de Duitse overheid zelf informatie beschikbaar stellen: de federale regering, maar ook de regeringen van Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen (specifiek bij de corona-informatie van deze deelstaten). Ook de Duitse ambassade zal informatie beschikbaar stellen. Naar verwachting zal deze informatie ook in het Nederlands beschikbaar komen.